Svět netrpělivě čeká na vakcínu proti koronaviru. Distribuce bude diskutabilní

01_vakcina

Celá řada výzkumných týmů z akademického i komerčního sektoru pracuje dnem i nocí na tom, aby se vakcína proti koronaviru, který drtí světovou ekonomiku, dostala k lidem co nejrychleji. Jsou přitom pod bedlivým sledováním vlád i veřejnosti na celém světě. Pozornost světa je však upřena prakticky jen na funkčnost a bezpečnost vakcíny. Jen málokdo se přitom věnuje myšlenkám na logistiku. I kdyby se však vakcínu podařilo vyvinout a otestovat, nastane problém s její distribucí, neboť měřítko, ve kterém by měla být nasazena, nemá historickou paralelu.

Čekání na vakcínu

Žádný jiný produkt asi nebyl v novodobých dějinách světa očekáván s větším očekáváním a netrpělivostí, než koronavirová vakcína. V době, kdy by se ale měl svět připravovat na to, jak jí dopravit do všech koutů naší planety, se bohužel naopak světová logistická síť zeštíhluje z důvodu globálního ekonomického poklesu.

Distribuce miliard očkovacích dávek bude úkolem, pro který se jen těžko hledá paralela. Na rozdíl od jiných produktů, vakcínu nebude možné nechat čekat dny nebo hodiny na letištní ploše, námořní doprava pravděpodobně nebude možná vůbec, za letu bude pravděpodobně třeba udržovat určité podmínky…

Experti na globální dodavatelské řetězce již dnes varují, že systém není na něco podobného a v takovém měřítku vůbec připraven.

01_cargo

Zdroj obrázku: Wikimedia Commons

Tisíce letadel

Za předpokladu, že jeden velký dopravní letoun typu Boeing 777 bude schopen převézt milion dávek, pro naplnění celosvětové potřeby pro polovinu populace činící asi 8 miliard dávek (za předpokladu, že pro jednoho člověku budou třeba dávky dvě) bude muset být zmobilizováno asi 8000 nákladních letadel (resp. 8000 letů v poměrně krátkém časovém rozmezí). To si představit lze, zvláště nyní, kdy mnoho dopravních letadel stojí bez užitku na odstavných plochách, ale jen za předpokladu globálně koordinovaného úsilí. A to je bohužel v nedohlednu.

Nebezpečí ve formě protekcionistického chování vlád je více než reálné a není důvod, proč by se nemělo týkat i dodavatelských řetězců. Kromě toho dosud mluvíme o dopravě vakcíny mezi velkými „huby“, její distribuce do odlehlejších končin bude ještě řádově náročnější. Vzhledem k tomu, že vakcína stále není dokončena a nejsou jasné parametry, které bude přeprava muset splňovat, nemáme připravena letiště, překladiště a ani sami dopravci, kteří musí takovouto operaci samozřejmě dlouho dopředu plánovat a připravovat, nemohou podnikat potřebné kroky.

Může se ukázat, že distribuce bude k rozlousknutí stejně těžkým oříškem, jako vlastní biochemický výzkum a klinické testy vakcíny.

Zdroj náhledového obrázku: Wikimedia Commons

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.