Svěřenecký fond? Před věřiteli moc nepomůže

Právo

Dnes si řekneme něco o institutu, který je znám po téměř celém světě, zejména v evropské a angloamerické právní kultuře, a který zakotvuje také náš občanský zákoník. Jde o takzvaný svěřenecký fond. Mnozí si myslí, že je převedení majetku do tohoto fondu ochrání před věřiteli. Před nimi vám však ani svěřenecký fond nepomůže. Pojďme si vysvětlit, jak to funguje!

Majetek ve svěřeneckém fondu nepatří nikomu

V českém právním prostředí platí, že majetek, který je vložen do svěřeneckého fondu nikomu nepatří. Vlastníkem není ani zakladatel fondu, ale ani správce či obmyšlená osoba. Mnoho lidí si myslí, že právě to, že jde z pohledu práva o věci bez vlastníka, znamená, že lze svůj majetek svěřeneckým fondem ochránit před věřiteli v případě dluhů. Není tomu však tak. Věřitelé na majetek, budou-li muset, mohou dosáhnout. Jak?

Kritériem je účelovost

Ano. Svěřenecký fond může zvýšit ochranu vašeho majetku. Jde o oddělený majetek, který není s vaší osobou spjat, bavíme-li se o tom, že nejste vlastníkem. Pokud tedy zbankrotujete, rozvedete se nebo jste jinak žalováni, majetek je od vás oddělen a požíváte jakési ochrany. I tak však věřitelé mohou na váš svěřenecký fond “zaútočit”. Jde o stejný případ, jako když dlužník účelově převádí majetek. Věřitel je s to dovolat se neúčinnosti takového právního jednání, protože jsou ohroženy jeho zájmy. To samé lze dle advokáta Pavla Strnada z AK Polverini Strnad učinit i u účelového vyvedení majetku do svěřeneckého fondu.

Věřitelé se mohou domáhat neúčinnosti

Věřitelé tedy mají dle občanského zákoníku nástroj, jak se dovolat relativní neúčinnosti v úmyslu krátit jejich práva na uspokojení. I v případě vyvedení majetku do svěřeneckého fondu. Pokud je druhé straně znám zkracující úmysl dlužníka, až po dobu pěti let od právního jednání dlužníka. V případě, kdy by tedy byl jasný úmysl dlužníka zkrátit věřitele, který by byl samozřejmě v soudním řízení zahájeném návrhem věřitele či insolvenčního správce, pak by byla žaloba oprávněná. Soud by tak mohl věřitelům přiznat právo zpeněžit majetek sdružený ve svěřeneckém fondu, respektive jej vydat insolvenčnímu správci, který by jej zahrnul do majetkové podstaty, z které se uspokojují věřitelé.

Zdroj: TK AK Polverini a Strnad

 

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.