Někteří rodiče záměrně neposílají své děti do školy

Dítě

Dlouho se hovořilo o tom, že se konečně zase otevřou školy a děti se budou moci vzdělávat. Drtivá většina společnosti se na tento krok vlády nesmírně těšila. A není se vůbec čemu divit. Vždyť dětem vzdělání chybí a do školy bezesporu potřebují chodit. Distanční výuka se stala jakousi náhražkou než čímkoli jiným. Přesto se aktuálně najdou rodiče, kteří odmítají svou ratolest do vzdělávací instituce pustit. Důvodů mají spousty, relevantní přitom není ani jeden.

Strach z testování

Naprostý nesmysl. Mnozí rodiče zastávají názor, že testy jsou karcinogenní. Prostě proto děti do školy nepustí. Mnohdy jde ale spíše o jakousi výmluvu. Sami si dobře uvědomují, že tomu tak není. Dětem se nijak neubližuje, výtěry jdou fakticky z okraje nosu a nejsou nijak invazivní. Žáky relativně nezatíží a oni mají radost, že se část hodiny nemusí učit.

Možnost nákazy v dopravním prostředku

Ta samozřejmě existuje, nicméně mnohé z dětí, které kvůli tomuto důvodu nechodí do školy, pak jezdí odpoledne hromadnými dopravními prostředky za zábavou. Paradox paradoxů a rodičům je to fakticky jedno, hlavně, že ráno dítě ochránili.

Stres z přemíry učiva

Také tato výmluva je vcelku frekventovaná. Pravda je taková, že pokud se děti doma nepřipravovaly v době distanční výuky, jakýsi náraz pro ně bezesporu přijde. Na vině jsou ale ony samotné a nikdo jiný. Vždy je čas se na učivo podívat a vše dohnat. Rodiče, kteří tyto žáky kryjí, si zakládají na to, že děti nebudou umět vůbec nic a už to ani nedoženou. Možná jde i o rodiče, kteří pracovali doma místo děti a známky patří spíše jim. Bohužel se takoví také najdou.  

Prostě jen výmluvy a mnohdy i dovolená

Někteří rodiče se zkrátka jen vymlouvají a děti chtějí nechat doma, protože si to ostatně i samy přejí.V některých případech vezmou své ratolesti i na dovolenou ještě před prázdninami. A povinná školní docházka? Ta se pro některé stává nepovinnou, protože dětem skutečně stačí jen omluvenka od rodičů.

Náhledové foto: Pixabay

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.