Stávka učitelů: Potřeba reformy, nebo více financí?

škola

Vladimír Pikora, hlavní ekonom skupiny Comfort Finance Group, přináší nový pohled na nedávnou stávku učitelů. Říká, jak efektivně využívat finanční zdroje ve školství a jak měřit úspěšnost vzdělávacího procesu. Pikora uvádí argumenty pro reformu školství a diskutuje o potřebě změn ve financování i obsahu vzdělávání.

KPI ve školství: Chybějící měřítko úspěchu

V současné době ve školství chybí jasné KPI (klíčové indikátory výkonu), které by měřily efektivitu a úspěšnost vzdělávacího procesu. V komerční sféře jsou KPI běžným nástrojem, ale v oblasti školství toto měřítko absentuje. Cílem by mělo být produkování vzdělaných jedinců, avšak otázka zní: jak tento úspěch měřit?

Výdaje na školství v ČR se pohybují kolem 5 % HDP, což je v souladu s mezinárodními standardy OECD. Přestože výdaje mírně rostou, plánovaný pokles v roce 2024 může ČR postavit do podprůměrné pozice. Je důležité si uvědomit, že i ekonomicky silnější země jako Německo investují do školství podobné procento HDP.

Stagnace v českém vzdělávání

Podle mezinárodního šetření PISA české školství stagnuje. I přes rostoucí investice do školství se výsledky v matematice a čtení nelepší. Medián u českých studentů ve zkoušce z matematiky činil v roce 2012 500 bodů, v roce 2015 poklesl na 494 bodů, aby se v roce 2018 vrátil na 501 bodů. Toto poukazuje na nutnost revidovat způsob, jakým jsou tyto prostředky využívány.

Školství potřebuje reformu, která by přinesla efektivnější využití dostupných prostředků. Manažerský pohled by mohl přinést nové perspektivy a metody hodnocení efektivity, podobné těm v komerční sféře.

Efektivní výuka: Co by se mělo učit?

Existují názory, že školní osnovy obsahují příliš mnoho zastaralých či nepotřebných informací. Diskuse o tom, co by mělo být učeno a co vynecháno, je klíčová pro efektivní vzdělávání a lepší využití finančních prostředků.

„Podle mě školy učí zbytečně moc věcí. Ruku na srdce, kolik z nás si pamatuje rozdíl mezi Ruchovci a Lumírovci. Jasně filozofové asi budou vědět. A co Ohmův zákon? To je učivo ze základní školy. Jinými slovy, my se učíme věci, které nepotřebujeme. Učit se něco, co je k ničemu, je drahé. Zatímco Ruchovce a Lumírovce bych z učiva vyškrtnul. Ohmův zákon potřebuje asi více času, abychom si ho zapamatovali, protože to je jasný základ asi jako Pythagorova věta,“ říká Vladimír Pikora, hlavní ekonom skupiny Comfort Finance Group.

Ušetřené prostředky by mohly být směrovány do výzkumu a vývoje, které jsou esenciální pro ekonomický růst a inovace. Investice do těchto oblastí mohou přinést dlouhodobé přínosy nejen pro školství, ale pro celou společnost.

Zdroje info: https://www.kurzy.cz/zpravy/751165-dava-stavka-ucitelu-smysl-ano-ci-ne-odpoved-neni-snadna/, Vladimír Pikora

Náhledové foto: Pixabay