Stavební spoření jako poslední volba, která by měla pomoci vyřešit výpadek příjmu

Koronavirová pandemie si nehezky zahrála s řadou firem a OSVČ. S tím však souvisí také propouštění zaměstnanců, pro něž nebyla práce. A odtud jsme už jen krůček k tomu, že v rodinách se najednou objevil výpadek příjmu. Ten se lidé snažili řešit různě, nejčastěji omezením nákupů zbytných předmětů nebo výběrem spoření. Proč byste však neměli předčasně rušit stavební spoření?

Oblíbené stavební spoření

Mezi oblíbené způsoby ukládání peněz běžnými střadateli patří v České republice stavební spoření. Je to dáno i podporou poskytovanou od státu, díky níž se úrok šplhá k celkem zajímavým číslům. A není divu, že zájem o uzavření stavebního spoření stále roste. Jen v roce 2019 bylo uzavřeno celkem na 458 tisíc nových smluv. Ve stejném roce si lidé spořili na bezmála 3,3 milionech smluv s průměrnou cílovou částkou, která se pohybuje okolo 430 500 korun.

Jistě i toto spoření má nevýhody. Tím prvním jsou poplatky spojené se založení smlouvy, za vedení účtu nebo za zaslání výpisu z účtu. To však není všechno. Bohužel poplatky musí uhradit i ten klient, který chce stavební spoření předčasně zrušit, a tím pádem nedodržet šestiletou vázací lhůtu.

Sankce za předčasný výběr

V nouzi nejvyšší často rodiny oželí i poplatky, které zaplatí stavební spořitelně za předčasné zrušení své smlouvy. Je to však škoda. Mělo by totiž platit, že stavební spoření včetně penzijního připojištění by mělo být základem finančního plánování domácnosti.

Sankce za předčasný výběr se obvykle pohybuje okolo půl procenta cílové částky. Současně střadatel ztrácí nárok na přiznané státní příspěvky.

Jak je to u stavebních smluv, jež jsou vedené na děti

Jednoduché to není ani smluv, které rodiče založili svým nezletilým dětem v dobré víře, že jim uspoří peníze. Pokud nutně potřebují peníze a chtějí toto spoření zrušit, musejí stavební spořitelně předložit souhlas s výpovědí od obou rodičů, což může být někdy problémem, nejsou-li mezi rodiči právě nejlepší vztahy. Dále je nutné doložit kladné rozhodnutí opatrovnického soudu, že se zrušením smlouvy souhlasí. Jedná se sice o bezplatná právní úkon, ale kvůli němu se obvykle pozdrží výplata peněz na účet.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Orientace v oblasti financí je velmi důležitá. Pokusím se vám prozradit mnohé zajímavosti.