Spotřebitelská práva při nákupech na internetu

právo

Pokud nakupujete přes některý z internetových e-shopů, což je dnes již zcela běžná věc, pak vězte, že máte některá zvláštní práva, která vám jakožto spotřebiteli náleží. Jde například o vrácení zboží či průběh reklamace. Na detaily se dnes společně podíváme. Tak pojďme na to!

Odstoupení od smlouvy

Pokud jste nakoupili zboží na internetu či po telefonu, tedy slovy zákona distančním způsobem, pak je vaším nejdůležitějším a stěžejním právem odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to do čtrnácti dní. Tato lhůta se počítá v závislosti na charakteru závazku, který jste uzavřeli. Typicky půjde o čtrnáct dní ode dne převzetí zboží, jde-li o kupní smlouvu. Dále může počátkem této lhůty být převzetí poslední dodávky zboží, jde-li o smlouvu jejímž předmětem je několik druhů zboží či dodání několika částí. Poslední variantou je počátek čtrnáctidenní lhůty od převzetí první dodávky zboží, jde-li o smlouvu s předmětem pravidelné opakované dodávky zboží. Nejde-li ani o jeden případ, platí, že máte právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dní ode dne uzavření smlouvy.

Co když vás o vašem právu nepoučí

Pokud vás prodejce o právu odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nepoučí, máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě jednoho roku a čtrnácti dní od počátku běhu lhůty dle výše uvedených pravidel. Pokud byl však spotřebitel poučen o možnosti odstoupit od smlouvy ve lhůtě jednoho roku a čtrnácti dní od počátku běhu této lhůty, pak běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy vám bylo takové poučení doručeno.

Reklamace výrobku

Pokud se bavíme o reklamaci výrobku, platí zde stejná pravidla jako obecně pro styk podnikatele se spotřebitelem. Na každé zboží je občanským zákoníkem dána dvouletá záruční doba. Kupující je oprávněn v této lhůtě uplatnit svá práva z vady. Zákon o ochraně spotřebitele stanoví, že reklamace včetně odstranění vad musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nikoli však později jak 30 dní od jejího uplatnění. Česká obchodní inspekce ve svém sdělení uvádí, že zákony nekladou na spotřebitele povinnost předložit zboží k reklamaci v originálním a neporušeném balení. Stejně tak není třeba s výrobkem reklamovat (předkládat) veškeré příslušenství.

Práva při reklamaci

Je-li výrobek vadný a je-li vada podstatným porušením smlouvy, můžete si vybrat mezi odstraněním vady dodáním nové věci, odstraněním vady opravou, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy. Je-li však vada nepodstatným porušením smlouvy, máte právo si vybrat z odstranění vady nebo přiměřené slevy.

Zdroj: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů,

https://money.cz/novinky-a-tipy/e-commerce/zakony-e-commerce/vraceni-zbozi-a-reklamace-na-e-shopu/, https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/pruvodce-pro-spotrebitele/jaka-mate-prava-pri-nakupu-zbozi-na-internetu—252591/, https://www.dtest.cz/clanek-4536/pravo-zakoupeno-na-internetu-ale-presto-vratit-nelze

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.