Spoření na důchod: Vyvracíme nejčastější omyly a mýty

01_duchod

Ohledně spoření na důchod se vyrojilo nepřeberné množství polopravd, mýtů či omylů, které pramení z malé informovanosti veřejnosti a někdy i možná složitosti tématu. Spořit si na důchod však má smysl, což dokážeme na níže provedeném vyvrácení těch nejčastějších mýtů. Pojďme tedy na to!

Důchodu se nedožiju

Samozřejmě, že nikdo z nás nezná dne ani hodiny, avšak pokud budeme hovořit na základě statistika pravděpodobnosti, musíme následně uzavřít – dožijete! Nyní dle statistik tráví senioři v důchodu asi 25 let života. Ano, doba pro odchod do důchodu se prodlužuje, toto prodlužování je však zastropováno na hranici 65 let, což je výrazně nižší věk než délka dožití v České republice.

Posílám si na penzijní připojištění pár stovek a to stačí

Další omyl, který si ne každý uvědomuje. Pokud máte penzijní připojištění, je to určitě dobrá cesta na spoření si na důchod. Musíte si však uvědomovat, že v dnešní době není zhodnocení tohoto produktu nikterak vysoké. Lze to však do jisté míry vyvážit nastavením vašeho připojištění. Pokud máte do důchodu daleko, volte dynamické strategie investování, čím blíž je váš odchod na penzi, tím své portfolio měňte ke konzervativnímu. Nemůžete si však myslet, že vám na stáří bude stačit spoření ve výši od 100 Kč do 500 Kč měsíčně. Takové spoření nebude stačit spokojené stáří a odborníci se v současnosti shodují, že příspěvky pod 1000 Kč měsíčně nemají většího smyslu. Také z důvodu toho, že při takovém příspěvku čerpáte nejvyšší státní podporu.

Bude mi stačit státní důchod

Často se lidé domnívají, že jim bude stačit státní důchod, a že krize důchodového systému je jen mýtus. Bohužel však nyní funguje v ČR model, kdy lidé v produktivním věku financují důchodový systém ze svých příjmů. Nyní to funguje. Těžko však říct, jak tomu bude, až se poměr lidí v produktivním věku ku lidem v důchodu vychýlí výrazně směrem k důchodcům. Pokud by tedy tento model fungoval i v budoucnosti, bude se buď snižovat průměrný důchod, protože v systému bude málo peněz, či bude mnohem větší zdanění fyzických osob, aby mohly být důchody vypláceny. Na všechny nejistoty se však můžete připravit, když si budete spořit na důchod v období, kdy si to můžete dovolit.

Náhledové foto: Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.