Specifika družstevního bydlení

Byt

V dnešní době je družstevní bydlení vyhledávané. Hlavně vzhledem k cenám nemovitostí, které se šponovaly nahoru v posledních letech. V České republice v takovém typu bydlení funguje asi 10 % lidí. Dnes se podíváme na specifika tohoto vlastnického režimu.

Nejde o nájem ani vlastní byt

Často je družstevní bydlení vyhledávané, jak bylo již naznačeno, i kvůli pořizovací ceně. nemovitost totiž vyjde na cenu, která je asi o 10 až 20 % nižší, než kdybyste ji pořizovali do svého vlastnictví.  Dopustili jsme se však v předchozí větě jedné nepřesnosti. Nejde totiž o cenu za nemovitost. Pokud totiž chcete bydlet v družstevním bytě, pak si nekupujete byt ale podíl a členství v družstvu, s kterým je spojeno právo nájmu bytu. Byt je však ve vlastnictví družstva. Vy jste člen tohoto družstva.

Vlastnictví družstevního podílu

Bydlíte-li tedy v družstevním bytě, jste vlastník družstevního podílu (samozřejmě za předpokladu, že právním titulem k bydlení v tomto bytu je právě členství v družstvu). To je tedy jedno ze specifik družstevního bydlení. Nekupujete nemovitost, ale podíl, který je věcí movitou, zcizitelnou. Svůj podíl tak můžete kdykoli prodat bez souhlasu družstva. Družstvo musíte jen písemně informovat. Při změně majitele družstevního podílu není ani třeba jakéhokoli zápisu do katastru nemovitostí (pozn. nemovitost je stále ve vlastnictví družstva). Neplatíte ani daň z nabytí nemovitosti, protože žádnou nenabýváte.

Příslib převod bytu do osobního vlastnictví

Někdy se můžete pro dané družstvo rozhodnout i proto, protože vám přislíbí převod daného bytu do vašeho vlastnictví. Přemýšlíte-li o tom, je dobré se seznámit s reáliemi kolem daného družstva. Vyžádejte si potvrzení o výši závazků, které se na daný byt vážou. Mohou zde totiž být po předchozím členovi. Automaticky pak přejdou na nového člena.

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.