Soud: Dovolenou nelze nařídit na svátek

Právo

Zaměstnavatel může zaměstnanci čerpání dovolené nařídit. Může se však stát, že mu nařídí čerpání zčásti či výlučně v den státního svátku. Je to vůbec možné? Touto otázkou se zabýval Nejvyšší soud České republiky a došel k následujícím závěrům.

Původní spor

Mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnancem vznikl spor o to, jak počítat dovolenou, když zaměstnanec pracuje v nepřetržitém provozu. Zaměstnanci totiž jeho zaměstnavatel nařídil dovolenou, kterou měl čerpat v den státního svátku. Na státní svátek mu totiž předem určil směnu. Směna byla naplánovaná, měl tedy pracovat. Za tuto dobu měl čerpat dovolenou. Zaměstnanec následně nenastoupil do práce, avšak den mu byl stržen z nároku na dovolenou.

Svátek se do dovolené nezapočítává

  • 91 odst. 4 zákoníku práce stanoví, že pokud připadne v době dovolené svátek na den, který je obvykle pracovním dnem, nezapočítává se do čerpán dovolené. Ne však v případě, kdy je zaměstnanec povinen (byl by povinen) v den svátku odpracovat naplánovanou směnu. Nejvyšší soud vyložil následující pravidlo následovně. Zjednodušeně lze říci, že svátek má přednost před dovolenou. Práci ve svátek může zaměstnavatel nařídit jen výjimečně.

Práce ve svátek v nepřetržitém provozu

Jde-li o pracoviště s nepřetržitým provozem (24/7), může zaměstnavatel zaměstnancům nařídit práci i ve svátek. I tuto situaci však nejvyšší soud zhodnotil tak, že určil-li zaměstnavatel zaměstnanci z nepřetržitého provozu, kterému předem připadla směna na svátek, čerpání dovolené, vzdal se svým způsobem možnosti přidělovat mu v tento den práci (spis. zn. Rozhodnutí 21 Cdo 1299/2021). Není tedy opodstatněné, aby byl zaměstnanci odepřen pracovní klid ve svátek, byť by dle směny šlo o jeho pracovní den. V daném případě tak soud rozhodl ve prospěch zaměstnance a státní svátek mu nebyl počítán jako čerpání dovolené.

Zdroj: rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 1. 2022 spis. zn. 21 Cdo 1299/2021, https://www.mesec.cz/clanky/naridil-vam-zamestnavatel-dovolenou-na-svatecni-den-nesmysl-rekl-soud/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.