Solidární daň: Kdo všechno ji musí zaplatit?

Eura

Solidární neboli milionářská daň vznikla u nás teprve v roce 2013. Spadají pod ni osoby s vysokými příjmy a to buď ze závislé činnosti tedy ze zaměstnání, nebo ze samostatně výdělečné činnosti čili podnikání.  Týká se solidární daň za rok 2018 i vás?

Kdo solidární daň zaplatí a kdo ne?

Solidární daň se za rok 2018 týká osob samostatně výdělečné činných, jejichž roční příjem přesáhl v roce 2018 částku 1 438 992 korun. To je limit, který je zároveň 48 násobkem průměrné mzdy u nás a každým rokem se tak limit samozřejmě zvyšuje.  U OSVČ se solidární daň vypočítává z ‘‘čistého‘‘ zisku, což je příjem ponížený o výdaje. U zaměstnanců je limitem částka 119 916 korun za měsíc a daň se počítá z hrubé mzdy. Možné však je, že solidární daň u zaměstnance bude odvedena jen za některý měsíc v roce, kdy došlo k náhlému většímu výdělku, třeba díky odměnám, prémiím nebo díky odstupnému. Naopak se solidární daň neodvádí z tzv. pasivních příjmů, jako jsou příjmy z pronájmů bytu, prodeje nemovitosti nebo kapitálový majetek.  V těchto situacích, ale bude nutné odvést daň z příjmu fyzických osob.

Daňové přiznání a solidární daň

To, že OSVČ musí podat daňové přiznání i v případě, že nemají takové příjmy, aby byli plátci solidární daně, je samozřejmé.  Daňové přiznání však musí podat i zaměstnanec a to v případě, že jeho hrubá mzda je vyšší než již zmíněný stanovený limit za měsíc nebo také pokud součet jeho hrubých mezd za 12 po sobě jdoucích měsíců je vyšší než roční limit.  Zaměstnanec tak bude muset požádat zaměstnavatele o potvrzení o zdanitelných příjmech.  Pokud byla u zaměstnance solidární daň odvedena už některý měsíc, může mzdovou účetní požádat o roční zúčtování daně, ale zároveň nesmí mít zaměstnanec příjmy z pronájmů, samostatné činnosti či kapitálového majetku vyšší než 6 tisíc korun.

Jak to bude vypadat v roce 2019?

Jelikož se průměrná mzda neustále zvyšuje, zvyšuje se každým rokem i rozhodná částka pro odvod solidární daně. Aby zaměstnanec nemusel solidární daň odvádět, bude si moci vydělat do 130 796 korun za měsíc.  Pro OSVČ bude pak ročním limitem částka 1 569 552 korun.

Tereza Hubíková

Peníze jsou důležité. Skoro jako zdraví. Proto vám v této oblasti zkusím poradit.