Sociální zařízení dostanou na digitální vysílání peníze od státu

V souvislosti s přechodem digitálního signálu DVB-T na DVB-T2 vznikají dodatečné náklady nejen domácnostem. Spousta sociálních zařízení, jako jsou například domovy důchodců, budou muset investovat do digitálního vysílání peníze, aby zachovaly fungování televizního vysílání. Již na konci listopadu došlo k odpojení nejprve žižkovské televizní věže, poté také z vysílače Cukrák.

Příspěvek od státu

Cílem je, aby veškerá sociální zařízení neměla na Vánoce problém s televizí. Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím Karla Havlíčka informovalo, že na tyto účely bylo vymezeno 25 milionů korun ze státního rozpočtu. Tyto peníze budou přiděleny jednotlivým krajům, se kterými právě probíhá řízení ohledně této problematiky. Jednotlivá sociální zařízení pak dostanou peníze právě od kraje, ke kterému náleží.

DVB-T2

Formát DVB-T2 je moderním způsobem televizního vysílání, které bylo v průběhu loňského roku rozšiřováno. V současné době už je rozšíření tohoto formátu dokončeno, avšak původní a starší DVB-T ještě vypnut nebyl. To se začne dít od konce listopadu letošního roku. Přechod na nový formát bude postupný, vše by mělo proběhnout na začátku roku 2020.

Výhody nového formátu

Nový formát DVB-T2 přináší modernější televizní vysílání, které slibuje větší množství programů a současně kvalitnější přes obrazu i zvuku. Každá domácnost, která vlastní televizní přijímač je povinna platit koncesionářský poplatek. Domácnost, která přijímač nemá, tuto skutečnost ohlásí České televizi nebo Českému rozhlasu formou čestného prohlášení a od koncesionářského poplatku bude osvobozena. Novinkou má být to, že koncesionářské poplatky již nebudou součástí státního rozpočtu, což znamená, že nebudou pod vlivem politiků.

Finance jsou velmi zajímavou oblasti. Mám zkušenosti a ráda se o ně s vámi podělím.