Skryté trápení: Jak EU maskuje utrpení hospodářských zvířat během přepravy

Hospodářská zvířata

Nově zveřejněná zpráva odhaluje šokující skutečnost o utrpení hospodářských zvířat při přepravě v rámci i mimo Evropskou unii. Odhaluje závažné nedostatky v oficiálních záznamech, které tuto realitu maskují. Zpráva zároveň zdůrazňuje naléhavou potřebu změn v legislativě, aby se zlepšily podmínky pro zvířata.

Šokující statistiky

Zpráva od Compassion in World Farming a Eurogroup for Animals odhaluje, že každoročně je přibližně 44 milionů hospodářských zvířat v Evropské unii vystaveno utrpení během přepravy. Tyto alarmující čísla poukazují na rozsáhlé a systematické problémy.

Compassion in World Farming a Eurogroup for Animals jsou dvě mezinárodní organizace, které se zabývají ochranou zvířat a jejich právy. Obě organizace spolupracují na různých kampaních a projektech, které mají za cíl zlepšit životní podmínky zvířat v zemědělství, rybolovu a akvakultuře, podporovat alternativy k průmyslovému chovu zvířat a zastavit kruté praktiky, jako je velkochov chobotnic. Compassion in World Farming a Eurogroup for Animals také ovlivňují politiku a legislativu EU a dalších zemí v oblasti ochrany zvířat.

Romana Šonková, vedoucí CIWF Česko, komentuje situaci: „Oficiální údaje jsou neúplné, nepřesné a značně podhodnocují rozsah obchodu s živými hospodářskými zvířaty z EU i utrpení zvířat, které tento obchod způsobuje.“

V přední linii je Česko

Česká republika v tomto období vyvezla téměř 29 000 kusů skotu do vzdálených destinací, což je jen malá část celkového počtu zvířat trpících během transportu. Tento fakt poukazuje na širší problém, který je třeba řešit.

V roce 2022 EU včetně ČR vyvezla přibližně 30 000 březích jalovic. Některé z nich do střední a západní Asie, například do Uzbekistánu a Kazachstánu, kam je cesta dlouhá až 6 000 km a může trvat až tři týdny. 

Zvláštní pozornost vyžaduje přeprava neodstavených telat. Trpí na cestách hladověním a stresem. Cesta do Itálie a Španělska trvá totiž až 46 hodin. Tato situace vyvolává vážné otázky ohledně welfare zvířat.

Evropský kontext a návrhy na změnu

Celá EU čelí kritice za způsob, jakým jsou zvířata přepravována. Reineke Hameleersová, ředitelka Eurogroup for Animals, zdůrazňuje: „Ochrana zvířat při mezinárodním vývozu je obzvláště náročná, a proto požadujeme zákaz vývozu živých zvířat do zemí mimo EU.“

Evropská komise brzy představí návrhy na změnu legislativy. Ty by měly reflektovat výsledky průzkumu Eurobarometr. Průzkum ukázal, že většina Evropanů podporuje omezení doby přepravy živých zvířat.

Zdroje info: CIWF, https://www.ciwf.cz/zdroje/odborne-zpravy-a-stanoviska/soupis-dat-o-utrpeni-odhaleni-dalkoveho-obchodu-s-hospodarskymi-zviraty-z-eu/

Náhledové foto: Pixabay