Skončila mi mateřská dovolená. Co teď

Na začátku nástupu na mateřskou dovolenou pobíráte peněžitou pomoc v mateřství (pokud na ni vzniknul nárok). Ta se pro většinu žen příliš neliší od platu, který pobírala, když chodila do zaměstnání. Avšak toto období bohužel po 28 týdnech končí (u vícerčat pak po 37 týdnech) a je spojeno s přechodem na rodičovský příspěvek. Ten poskytuje stát a je potřeba si o něj zažádat – nevzniká automaticky!

Kdy se žádá o rodičovský příspěvek

Zhruba ve čtyřech měsících věku dítěte přichází čas, kdy je potřeba pustit se do řešení rodičovského příspěvku, aby nedošlo k finančnímu výpadku. Ale můžete si nechat časovou rezervu a pustit se do toho ještě dřív. (Pokud nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevzniknul, pak si žádáte o rodičovský příspěvek hned po narození dítěte).

Matky s nárokem na peněžitou pomoc v mateřství

Pokud žena měla nárok na mateřskou, vyřizování ohledně rodičovské začíná na okresní správě sociálního zabezpečení. Formulář se jmenuje „Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku“. Tento formulář je dostupný ke stažení online a vyplňují se pouze části A a B. Vyplněný formulář bude na okresní správě potvrzen a vy jej musíte přinést na úřad práce.

Na úřadě práce

Na úřad práce si vezměte potvrzený formulář, rodný list dítěte a váš občanský průkaz. Zde je nutné podat žádost o rodičovský příspěvek. I tento formulář pod názvem „Žádost o rodičovský příspěvek“ si můžete stáhnout doma a vyplnit si ho předem. Zde si zvolíte délku čerpání rodičovského příspěvku, kterou potom můžete ale každé tři měsíce měnit prostřednictvím formuláře „Volba výše rodičovského příspěvku“.

Mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou si vyberte klasickou dovolenou

Po skončení mateřské dovolené si podejte žádost u svého zaměstnavatele o čerpání klasické dovolené, která vám nabíhala i v průběhu doby, kdy jste byla s dítětem doma. Předejdete tím krácení dovolené, které je pro vás finančně nevýhodné.

Finance jsou velmi zajímavou oblasti. Mám zkušenosti a ráda se o ně s vámi podělím.