Zdravotní pojištění v ČR: Podmínky pro jeho uzavření

To, že zdravotní pojištění má v České republice každý občan, je obecně známé. Ohledně živnostenského podnikání se o zdravotním pojištění namluvilo také již hodně. Víte ale, jaké jsou základní principy zdravotního pojištění? Kdo všechno musí být zdravotně pojištěn a kdy toto pojištění vzniká? Základy o zdravotním pojištění v ČR si představíme v tomto článku.

Kdo je má v ČR zdravotní pojištění?

Všechny osoby s trvalým pobytem v České republice nebo osoby zaměstnané zaměstnavatelem, jehož sídlo je na území ČR, mají zdravotní pojištění. Podle této logiky se dá odvodit, že zdravotní pojištění získává osoba dnem narození či dnem získání trvalého pobytu v ČR, nebo dnem kdy se osoba stala zaměstnancem na území ČR.

Zánik zdravotního pojištění

Podmínky vzniku zdravotního pojištění jsou vcelku jasné, u zániku se řídíme stejnými pravidly. Zdravotní pojištění tedy zaniká dnem, kdy došlo k úmrtí pojištěnce (popřípadě dnem, kdy byl prohlášen za mrtvého). Dále může pojištění zaniknout dnem, kdy osoba ukončila místo trvalého pobytu v ČR nebo dnem, kdy osoba, která nemá trvalý pobyt v ČR, přestala být zaměstnancem.

Platba zdravotního pojištění

Zdravotní pojištění si musí platit každá osoba, u které vznikl nárok na zdravotní pojištění. Za děti, studenty, nepracující (zaregistrovaní na úřadu práce) a důchodce platí zdravotní pojištění stát. Zaměstnanci si zdravotní pojištění platí z jedné třetiny sami, dvě třetiny za ně zaplatí zaměstnavatel. Zaměstnanci tak platí pojistné ve výši 4,5 % ze mzdy, zaměstnavatel pak za něj zaplatí dvakrát tolik – tedy celkem 9 % z jeho mzdy. Výjimkou jsou zaměstnanci, kteří jsou dlouhodobě cizině a jsou tam pojištění (učinili písemné prohlášení).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *