Šéf dluží výplatu, co s tím?

Exekuce

 Stalo se vám někdy nebo dokonce teď zažíváte podobnou situaci, která je shrnuta hned v nadpisu. Není radno otálet, problém řešte. Nabízíme vám popis různých možností řešení a návodů v konkrétních situací. Pojďte se na ně společně s námi podívat.

Co nejdříve zaměstnavatele vyzvěte k uhrazení

Prvním krokem, který by měl přijít, je určitě výzva vůči zaměstnavateli, ve které mu sdělíte, že požadujete uhrazení dluhu. Nejlepší je udělat to písemně. Pokud osobně předáváte takovou výzvy, zaměstnavatel by měl její převzetí ještě stvrdit podpisem. Doručujete-li toto osobně, přidejte k zásilce dodejku. Co poté? Pokud zaměstnavatel výzvu ignoruje, je dobré zaslat takzvanou předžalobní výzvu k úhradě mzdy. Toto je důležité z toho hlediska, že pokud by zaměstnanec rovnou podal žalobu bez této předžalobní výzvy, nemohl by poté uplatňovat nárok na náhradu nákladů řízení. Pokud ani poté není mzda uhrazena, měli byste přejít k již zmiňované žalobě. Ta může být podána až do 3 let od splatnosti mzdy.

Okamžitý odchod je možný

Mezi vaše možnosti patří i okamžitý odchod ze zaměstnání – tedy okamžité ukončení pracovního poměru. Takto může činit, pokud nedostane mzdu ani po 15. dni od nejzazšího okamžiku splatnosti. Výpověď musí být podána písemně. Zákoník práce totiž říká, že k ústní dohodě se v tomto případě nepřihlíží. Při takovém okamžitém ukončení pracovního poměru máte také nárok na náhradu mzdy. Dle zákona tedy minimálně dva měsíce, ale pokud vaše pracovní smlouva určuje delší dobu, platí tato.

Co když je firma v insolvenci?

Určitě je to situace mnohých, kteří se nedobrovolně stali věřiteli svého zaměstnavatele – firma je v insolvenci. Pokud je tomu tak, zaměstnanec by měl své pohledávky uplatnit u insolvenčního správce, popřípadě u krajské pobočky Úřadu práce ČR. Stát prostřednictvím úřadu práce je schopen vaše pohledávky zajistit. Úřad totiž umožňuje požadovat mzdu až za tři kalendářní měsíce. Dluží-li vám šéf více, již musíte k insolvenčnímu správci.

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.