Reality

Jak platit daň z nemovitosti?

Asi to nikdo nemá rád, ale jak říkal Benjamin Franklin: „Na světě jsou jen dvě jistoty – daně a smrt!“. Stejně jistá je i každoroční povinnost zaplatit daň z nemovitosti, která se týká všech vlastníků domů, bytů nebo třeba pozemků. Čas máte do konce května. Pojďme se tedy podívat na to, jak si vlastně počínat.

Platí se předem

Jako jedna z mála daní se na rozdíl od jiných platí předem. Za letošní rok tedy platíte již teď – nejpozději v květnu 2018. Daňové přiznání k této dani se podává vždy do konce ledna. Učinit tak museli všichni noví vlastníci nemovitostí, nebo ti, kdož na nemovitostech dělali větší úpravy. Da onu úhradu této daně máte pak do konce května 2018. Daň však platí již všichni vlastníci nemovitostí, bez ohledu na to, zda se k dani přihlašovali letos nebo jindy. Lhůta je prodloužena jen pro zemědělce a rybáře, a to do konce srpna.

Finanční úřad se pravidelně hlásí

Když se již jednou přihlásíte k dani z nemovitosti, finanční úřad vás vždy, každý rok, pravidelně informuje o nutnosti zaplacení daně. Dělá to hned několika cestami:

a)       fyzickým osobám bez datové schránky a bez registrace přes SIPO zasílá FÚ složenky (poštovní poukázky A – doklad V/DS),

b)      právnickým osobám bez datové schránky dává vědět taktéž složenkou typu A, která je však na rozdíl od předchozího případu zpoplatněná,

c)       fyzickým osobám s datovou schránku, které nejsou přihlášené prostřednictvím SIPO ani e-mailem a nebyla jim výše daně sdělena platebním výměrem, posílají informaci o daňové povinnosti do datové schránky,

d)      právnickým osobám, které mají datovou schránku a výše daně jim nebyla sdělena platebním výměrem, posílají informaci o výši daně do datové schránky.

Více nemovitostí, více složenek?

Ve všech krajských městech i v Hlavním městě Praze jsou finanční úřady, které výběr této daně spravují. Daň, kterou musíte zaplatit je stanovena za všechny vaše nemovitosti v rámci jednoho kraje. Pokud máte tedy více nemovitostí ve více krajích, přijde vám tolik složenek, v kolika krajích se všechny vaše nemovitosti nachází. Respektive vám může přijít i složenek víc. To v případě, že v rámci jednoho kraje je vaše daň vyšší než 5000 Kč. V takovém případě můžete zaplatit daň v několika splátkách a přijde vám tedy i více složenek.

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.

2 komentáře

  1. Eva Voláková Odpovědět

    Dobrý den! Prosím o radu, jak mám hradit daň z nemovitosti, kterou jsem prodala v letošním roce s vkladem práva do KN ke dni 23.4. s právními účinky ke dni 17.4.
    Díky za radu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *