Sebejistá vláda si možná neuvědomuje, že rozděluje společnost

Demonstrace

Od začátku roku 2023 prožívá celá naše společnost velmi neklidné období.  Tato doba vlastně přechází z konce roku 2022, kdy v plném rozsahu začala probíhat volební shromáždění jednotlivých prezidentských kandidátů. Ano, bylo o nich napsáno ve všech možných mediích neskonalé množsví textů a asi nelze objevit nic nového, pouze konstatovat. Toto konstatování nebude obsahovat také nic nového, pouze je možné potvrdit, že došlo k rozdělení společnosti v její preferenci jednotlivých kandidátů, které vyvrcholilo 1. kolem prezidentské volby. A protože vše s něčím souvisí, tak ono rozdělení společnosti, jež vyvrcholilo po 2. kole prezidentské volby vedlo ke vzniku zvláštního podhoubí. A přišly další akce jako volba prezidenta, schvalování důchodů, inaugurace prezidenta, vyjádření názoru prezidenta k důchodům a jiné. Vláda měla bezesporu co dělat.

Nespokojenost části občanů

Podhoubí lze nazvat nespokojeností řady občanů, kteří ve větší míře doplatili na vývoj ekonomiky v ČR vysokou inflaci, jež jim velmi znesnadňuje kvalitně žít. Z toho část těchto občanů je více nebo méně ovlivnitelná různými dezinformacemi, které čerpají z různých zdrojů, jakých? Určitě ne z oficiálních vládních.

Vládní chlácholení

Ve vládních zdrojích by lidé obdrželi postoje vlády k řešení ekonomických potíží, inflace. Načerpali by uklidňující postoje vlády, které vládu vedou k opatřením třeba v řešení snížení valorizace důchodů. Z medií se pouze mají možnost dozvědět, jak skandální bylo jednání v parlamentu ohledně schválení snížení valorizace důchodů od června 2023. Navíc se mají možnost, tedy ti, kteří čerpají z oficiálních medií, dozvědět, že ani ekonomičtí experti a poradci nemají na kroky vlády jednotné názory a jejich postoje, jsou tzv. 50/50.

Dezinformace z dezinformačních webů

A pak je část občanů, jež své informace nečerpá z oficiálních medií, ale čerpá je z různých dezinformačních webů, které je navíc vyzývají k tomu, aby s jejich hesly vyrazili na Václavské náměstí. A to, co se zde odehrávalo, to jsme viděli na náměstí.

Vláda vznik tohoto podhoubí neřeší

Je velmi překvapivé, že vláda nevěnuje pozornost tomuto „podhoubí“, této nespokojenosti. Proč je vláda tak moc klidná a vůbec se nevyjadřuje a neanalyzuje signály vysílané demonstrujícími na Václavském náměstí? Připadá mi, že je vláda opravdu tak sebejistá tím, že dokáže v parlamentu svou většinou prohlasovat to, co prosadit potřebuje. Vůbec si není ochotna připustit, že svým postojem, pomalu, ale jistě celou společnost polarizuje. Útržkovitě řečeno, dává tím možnost různým skupinám ovládat tu část přítomných demonstrujících, třeba v jejich negativním postojí vůči konfliktu na Ukrajině. Připadá mi, že poradci a experti této vlády by si měli připomenout dějiny, které nás dovedly v minulosti k tomu, že se začaly aktivovat xenofobní myšlenky a postoje. Od toho je již velice blízko k tomu, co snad nikdo nechce. Mám pocit, že si vláda vůbec nepřipouští, co toto dění může přinést.

Zdroje info: Autor, Jindřich Dědek, idnes.cz

Náhledové foto: Pixabay

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.