S čím přichází novela daňového řádu

27. května 2020 schválili poslanci tolik diskutovanou novelu našeho nejdůležitějšího daňového předpisu – totiž daňového řádu. Navíc jde o verzi, která neobsahuje sporné otázky, které měla předchozí novela daňového řádu, která však nebyla přijata, když ji senát vrátil sněmovně, a tak jej nedokázala přehlasovat. Proto by mohla mít nyní tato verze snazší cestu i horní komorou parlamentu. Pokud bude novela schválena, přinese řadu změn. Řadu z nich vám dnes představíme.

Co návrh vypustil

Jak bylo již popsáno v úvodu, novela je druhou v pořadí. Oproti předchůdkyni, která nakonec nebyla schválena parlamentem, neobsahuje některé kontroverzní ustanovení a změny. Novela tedy neupravuje prodloužení lhůty pro vrácení nadměrných odpočtu u daně z přidané hodnoty. Zůstává tedy pořád na hodnotě 30 dní. Neruší se ani pětidenní toleranční lhůta pro podání daňového přiznání bez nebezpečí sankce. Novela však snižuje tuto lhůtu na 3 pracovní dny. No a nakonec novela neobsahuje původně zamýšlené zrychlení vracených daňových přeplatků pro ty poplatníky, kteří podávali elektronické daňové přiznání.

Finančák online

Návrh novely však zakotvuje řadu institutů, které budou stěžejní pro spuštění a fungování služby online finančního úřadu přes portál MOJE DANĚ. Ten sice již funguje, ale zatím ne v tomto ohledu. zobrazuje pouze zprávy a aktuality. Rozšíří se i okruh subjektů, kteří budou moci tento portál použít. K autorizaci elektronických formulářů bude možné použít e-občanku, údaje z datové schránky, elektronický podpis či údaje přidělené finančním úřadem.

Další novinky

Dále pro poplatníky bude platit, pokud samozřejmě návrh projde řádným procesem, o měsíc delší lhůta pro elektronická podání. Dále novela upravuje sankce a úroky v daňovém řízení, které se sjednocují s úroky z prodlení dle občanského zákoníku. Na vlastní žádost si také budou moci fyzické osoby změnit DIČ tak, aby nešlo rozpoznat z tohoto identifikačního údaje jejich rodné číslo.

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.