uro1

Různé úrovně managementu

V každé organizaci proto existuje potřeba hierarchie řízení od nejnižší po nejvyšší úroveň řízení. Tyto diktují autoritu a důležitost každé osoby v organizaci. Je také jasné, který manažer podléhá vedení nadřízeného manažera, a každý jeden manažer může převzít zodpovědnost za určitou skupinu zaměstnanců.  Jaké jsou úrovně managementu?

Management nejvyšší úrovně

Management na této úrovni se skládá hlavně z představenstva, prezidenta, viceprezidenta, výkonného ředitele, mimo jiné. Hlavní úlohou této úrovně je kontrola a dohled nad útvary v organizaci. Tito manažeři zvažují a vypracovávají strategické plány, cíle a různé politiky podniku, které umožní hladký chod organizace. Kromě toho jsou odpovědné za rozhodování, která budou směřovat organizaci a mobilizovat externí zdroje organizace.

Management střední úrovně

Na této úrovni vidíme pozice generálního ředitele, asistenta generálního ředitele, manažerů poboček, manažerů oddělení a tak dále. Tito lidé jsou spolehliví vůči vrcholovému managementu. Jejich role však zahrnují provádění plánů od vrcholového managementu a zajištění toho, aby byly organizační politiky podrobně sledovány. Jsou komunikačním kanálem a jsou odpovědné za komunikaci o rozhodnutích a politikách přijatých vrcholovým vedením. Jejich hlavní úlohou je však motivovat a podněcovat své podřízené, aby dosáhli lepších výsledků.

Management základní úrovně

To jsou přímý nadřízení zaměstnanců, mistři a podobně. Jejich hlavním zaměřením je řízení řídících funkcí. To zahrnuje přidělování úkolů a pracovních míst různým zaměstnancům,  každodenní vedení zaměstnanců a hodnocení kvality a množství produktu společnosti. Sdělují také výzvy a podněty zaměstnanců svým nadřízeným. Tato úroveň se týká zachování image společnosti, protože jsou to vždy lidé s přímým kontaktem se zaměstnanci organizace.

Finance jsou velmi zajímavou oblasti. Mám zkušenosti a ráda se o ně s vámi podělím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *