vyšší management

uro1

Různé úrovně managementu

V každé organizaci proto existuje potřeba hierarchie řízení od nejnižší po nejvyšší úroveň řízení. Tyto diktují autoritu a důležitost každé osoby v…