Evidenční list důchodového pojištění: K čemu vlastně slouží?

Důchod

Ze zákona má každý zaměstnavatel povinnost každoročně svému zaměstnanci vyhotovit evidenční list důchodového pojištění a zároveň ho předložit k evidenci ČSSZ, tedy na Českou správu sociálního zabezpečení. Ne vždy se tato povinnost z různých důvodů, ale splní.  K čemu evidenční list slouží nebo jaké jsou další práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů?

K čemu evidenční list slouží

Evidenční list důchodového pojištění, slouží k tomu, aby měli všichni přehled o údajích důchodového pojištění.  Důchod se totiž jednou bude týkat každého.  Jestliže jako zaměstnanec zjistíte v evidenčním listu důchodového pojištění nesrovnalosti třeba v identifikačních údajích nebo výdělek na evidenčním listu neodpovídá výdělkům na výplatních páskách a další, požádáte zaměstnavatele o opravu. Pokud vám nevyhoví, můžete se obrátit na okresní správu sociálního zabezpečení, aby vyřešila spor se zaměstnavatelem.

Kontrola kontroly

Zaměstnavatel vystavuje Evidenční list důchodového pojištění ve třech vyhotoveních.  Jeden originál a dva stejnopisy.  Originál se odesílá na ČSSZ, jeden stejnopis si nechá zaměstnanec a druhý zaměstnavatel. Jednou za kalendářní rok může každý občan požádat ČSSZ o vyhotovení informativního osobního listu důchodového pojištění obsahující údaje, které vykázali zaměstnavatelé. Jestliže, pošle žádost občan v červnu a později, může zjistit, zda zaměstnavatel evidenční list zaslal a zároveň si provést kontrolu údajů. Jak o informativní osobní list důchodového pojištění požádat, zjistíte na stránkách ČSSZ.

Co dělat, když zaměstnavatel nepředá zaměstnanci ELDP

V případě, že zaměstnanec neobdrží od zaměstnavatele evidenční list, měl by ho požádat o tuto zákonnou povinnost.  Pokud zaměstnavatel nekomunikuje, je možné se opět obrátit na OSSZ, která zaměstnavatele vyzve k dodatečnému předání ELPD.  Existují však i případy, kdy se evidenční list nevyhotovuje.  Jedná se o výdělečné činnosti, které svým rozsahem nezakládají účast na nemocenském a důchodovém pojištění.  To jsou zejména činnosti vykonávané na základě dohody o provedení práce nebo dohody o provedení činnosti.

Tereza Hubíková

Peníze jsou důležité. Skoro jako zdraví. Proto vám v této oblasti zkusím poradit.