Důchod

Evidenční list důchodového pojištění: K čemu vlastně slouží?

Ze zákona má každý zaměstnavatel povinnost každoročně svému zaměstnanci vyhotovit evidenční list důchodového pojištění a zároveň ho předložit k evidenci ČSSZ, tedy na Českou správu sociálního zabezpečení. Ne vždy se tato povinnost z různých důvodů, ale splní.  K čemu evidenční list slouží nebo jaké jsou další práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů?

K čemu evidenční list slouží

Evidenční list důchodového pojištění, slouží k tomu, aby měli všichni přehled o údajích důchodového pojištění.  Důchod se totiž jednou bude týkat každého.  Jestliže jako zaměstnanec zjistíte v evidenčním listu důchodového pojištění nesrovnalosti třeba v identifikačních údajích nebo výdělek na evidenčním listu neodpovídá výdělkům na výplatních páskách a další, požádáte zaměstnavatele o opravu. Pokud vám nevyhoví, můžete se obrátit na okresní správu sociálního zabezpečení, aby vyřešila spor se zaměstnavatelem.

Kontrola kontroly

Zaměstnavatel vystavuje Evidenční list důchodového pojištění ve třech vyhotoveních.  Jeden originál a dva stejnopisy.  Originál se odesílá na ČSSZ, jeden stejnopis si nechá zaměstnanec a druhý zaměstnavatel. Jednou za kalendářní rok může každý občan požádat ČSSZ o vyhotovení informativního osobního listu důchodového pojištění obsahující údaje, které vykázali zaměstnavatelé. Jestliže, pošle žádost občan v červnu a později, může zjistit, zda zaměstnavatel evidenční list zaslal a zároveň si provést kontrolu údajů. Jak o informativní osobní list důchodového pojištění požádat, zjistíte na stránkách ČSSZ.

Co dělat, když zaměstnavatel nepředá zaměstnanci ELDP

V případě, že zaměstnanec neobdrží od zaměstnavatele evidenční list, měl by ho požádat o tuto zákonnou povinnost.  Pokud zaměstnavatel nekomunikuje, je možné se opět obrátit na OSSZ, která zaměstnavatele vyzve k dodatečnému předání ELPD.  Existují však i případy, kdy se evidenční list nevyhotovuje.  Jedná se o výdělečné činnosti, které svým rozsahem nezakládají účast na nemocenském a důchodovém pojištění.  To jsou zejména činnosti vykonávané na základě dohody o provedení práce nebo dohody o provedení činnosti.

5 komentářů

 1. halatova.v@seznam.cz'Věra Halátová Odpovědět

  Chtěla bych jen upřesnit, že „dohoda o provedení činnosti“ není správný název, jde o „dohodu o pracovní činnosti“. U této dohody se zdravotní pojištění a sociální pojištění neodvádí do hrubého výdělku 2499,–. V tomto případě se tedy nevystavuje ELDP. Jestliže jde o dohodu o pracovní činnosti s hrubým měsíčním výdělkem od 2500,–, zakládá tento výdělek účast na zdravotním i sociálním pojištění, odvádí se z něj tato pojištění a je povinností zaměstnavatele vystavit i ELDP.

  1. anna8878@seznam.cz'Anna Odpovědět

   Sl. Tereza by měla ještě hodně dostudovat. Podobné neúplné články jsou pouze matoucí a způsobují paniku mezi zaměstnanci.

 2. dolezalvl@email.cz'Vladimír Odpovědět

  Praktická zkušenost: ELDP obvykle vystavuje zaměstnavatel zhruba v dubnu s údaji za předchozí rok. Zašle jej na pobočku ČSSZ, která data zaregistruje. To trvá 2-3 měsíce. Zaregistrováno tedy je až někdy v červenci-srpnu. A teď pozor: Pokud v mezidobí požádáte o důchod v domnění, že máte pojištění odvedeno až do prosince předcházejího roku, jste na omylu. Celý minulý rok vám bude chybět. Paradoxem přitom je, že pojištění za měsíce leden až třeba květen současného roku, budete mít registrováno díky tomu, že to Vám zaměstnavatel předá ručně a vy je odevzdáte osobně při podávání žádosti o důchd na CSSZ. Vyhnout se těmto potížím lze jednoduše tak, že odchod do důchodu odložíte a počkáte si na září, kdy formuláře už protekly přes ČSSZ a poslední pracovní rok je už řádně zaevidován.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *