Rizika společností s více společníky

Právo

Pokud podnikáte formou založené právnické osoby a v této společnosti máte více společníků, tj. nejste jediným společníkem společnosti, pak jste možná již zažili problémy, které spočívají právě ve větším počtu společníků. Může jít o blokace rozhodnutí či problémy při zdědění podílu po zemřelém společníkovi. Jak lze tyto problémy řešit či jim předcházet?

Blokace činnosti firmy nebo neshody

Samozřejmě může jít o společníky, které dobře znáte a nemáte problém s nimi pracovat. Stejně tak však může jít jen o obchodní partnery, s kterými úplně vřelé vztahy mít nemusíte. Ani u jedné z možností však nejsou problémy spočívající ve velkém počtu společníků firmy vyloučeny. Proto je dobré přemýšlet nad těmito věcmi dopředu a připravit se na ně. Nejlépe již při zakládání společnosti. Dobrá a odborně sestavená společenská smlouva, kterou se zakládá právnická osobnost, může mít při těchto problémech cenu zlata.

Nejčastější problémy při řízení společnosti

Největší riziko představují neshody či blokování různých důležitých rozhodnutí společnosti či dokonce blokování činnosti firmy. Často jde o důsledek neshod mezi společníky. Stejně tak mohou nastat problémy, pokud jsou jeden nebo více podílů ve společnosti předmětem dědictví. Dědiců pak zpravidla bývá více, a tak může docházet k ještě většímu ochromění společnosti.

Předcházejte problémům již při zakládání společnosti

Zakládáte-li tedy společnost, ve které bude více společníků, pak již ve společenské smlouvě vylučte přechod podílu na dědice společníka a dohodněte postupy, které budou po smrti jednoho ze společníků následovat. Lze tedy například stanovit, že dědicům bude vyplácen vypořádací podíl a způsob, jakým tak bude činěno. Pokud nemáte taková ustanovení ve společenské smlouvě, lze budoucí problémy vyřešit například tím, že společníci sepíší závěť, ve které určí k dědění jejich podílu jednotlivou osobu. Zamezí se tedy tomu, že podíl bude po smrti společníka ve spoluvlastnictví více osob, což fakticky zvyšuje počet osob, které se podílí na rozhodování ve společnosti.

Zdroj: Tisková zpráva Advokátní kanceláře Polverini Strnad
Náhledové foto: Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.