Rezervace nemovitosti: Jak je to s rezervačním poplatkem?

Klíče

Rezervace nemovitosti je běžnou praxí při obchodu s realitami.  Uzavření rezervační smlouvy je však spojeno s řadou rizik. Pokud po vás chce realitní makléř rezervační poplatek za nemovitost, pak buďte na pozoru, plno lidí už tak přišlo o peníze.  Jak by mělo správně složení rezervačního poplatku vypadat?

Pozor na to, s kým rezervační smlouvu sjednáváte!

Než přejdeme přímo k rezervačnímu poplatku, je třeba si připomenout, k čemu rezervační smlouva slouží a kdy se sjednává.  Tak tedy rezervační smlouva se uzavírá proto, aby se rezervovala požadovaná nemovitost zájemci o tuto nemovitost.  Rezervační smlouva se sjednává do doby, než bude sepsána kupní smlouva či smlouva o smlouvě budoucí a schválena i hypotéka.  Realitní kancelář tak přestane nemovitost dál nabízet a kupující se zaváže, že do určeného data uzavře kupní smlouvu.  Ovšem pozor, aby smlouva měla smysl, mělo by dojít k takové smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím případně i mezi prodávajícím, kupujícím a realitkou.  Kdyby byla smlouva jen mezi realitkou a kupujícím, pro prodávajícího by nevyplývaly žádné povinnosti a prodávající by mohl nemovitost dál nabízet někde jinde.

Myslete na rozvazovací podmínky

Součástí rezervace je i rezervační poplatek při koupi nemovitosti. Tento poplatek se běžně pohybuje mezi 3- 10 % z celkové kupní ceny.  Nejčastěji je to však ta nejvyšší možná záloha, tedy 10 %.  Takže rezervační poplatek z 4 mil. korun může být až 400 tisíc korun. A to není málo!  Před podpisem rezervační smlouvy byste si také měli vyjednat rozvazovací podmínky, čili seznam situací, za které nejste ochotni kupní smlouvu podepsat. Např. špatný technický stav, který kupující zjistí až později.  Jde o to, abyste při oprávněných důvodech mohli odstoupit od smlouvy a neplatit smluvní pokutu nebo jste dostali poplatek za rezervaci zpět.

Jak se poplatek za rezervaci platí?

Nejčastěji se poplatek za rezervaci převádí na speciální účet kanceláře. Jde, ale o velký risk a takovou věc provádějte opravdu jen u ověřených realitních kanceláří.  Mohl by se stát, že svou zálohu už třeba neuvidíte. Tou nejbezpečnější variantou je uložit zálohu do advokátní nebo notářské úschovny.  Jde sice o zdlouhavější proces, ale vyplatí se.  Tak či tak, vždy pozorně čtete smlouvy a kdykoliv se vám něco nezdá, nechte si poradit na příslušných orgánech.

Tereza Hubíková

Peníze jsou důležité. Skoro jako zdraví. Proto vám v této oblasti zkusím poradit.