Revoluce v rozvodech: Mají být levnější, rychlejší a bez střídavé péče

snubní prsten

Rozvod rozhodně není nic příjemného. Nejedná se ani o levnou záležitost. To by se mělo změnit. Novela občanského zákoníku navrhuje změny, díky kterým by rozvod mohl být rychlejší i levnější. Rovněž zákon vypouští pojem střídavá péče.

Ministerstvo spravedlnosti připravuje obsáhlou novelu občanského zákoníku. Záměrem je, aby rozvody byly rychlejší, levnější a v příjemnější atmosféře. Rovněž chce sloučit rozvodové řízení s opatrovnickým a vyřešit jak rozvod, tak i budoucí povinnosti k dětem v jedno. Jaké zásadní a nejdůležitější změny jsou v návrhu? Kdy by měla novela začít platit?

Zjednodušení a zrychlení rozvodu

Navrhovaná opatření mají vést ke zjednodušení a zrychlení rozvodu manželství. Rozvod by tak měl být rychlejší i zároveň levnější, ideálně také přátelštější. Alespoň tak si to představuje ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Celkově by rozvod dle ministra měl proběhnout v přátelštější atmosféře. V zákoně je tak nově zavedena možnost vést opatrovnické řízení v méně formální atmosféře a jiné jednací místnosti, než je soudí síň. Záměrem je vytvoření neformálního prostředí, což by přispělo k eliminaci případného napětí a tím i k vytvoření přijatelnějších podmínek pro uzavření dohody.

Nový termín aneb smluvený rozvod

Návrh novely chce více zdůraznit společnou dohodu rozvádějícího se páru. Toho hodlá dosáhnout mimo jiné tím, že zavádí nový termín smluvený rozvod. U smluveného rozvodu by byl rovněž nižší poplatek. V případě podání společného návrhu by pak měli manželé zaplatit soudní poplatek ve výši 2000 Kč, a to již společně s podáním návrhu. Naopak u alimentů zákon hodlá zpřísnění a vyšší úroky z prodlení. Zákon rovněž už nepožaduje povinného opatrovníka dítěte u soudu v případě, že se rozvod řeší smírně. Upřednostňuje, aby dítě zastupovali rodiče.

Zákon přepracovává opatrovnictví i výchovu dětí po rozvodu

Návrh novely zákona vyškrtává termíny střídavé, společné péče či péče jednoho rodiče. Nebude už tak jeden rodič, který má dítě v péči (rezidentní rodič) a rodič, který má pouze právo styku s dítětem (nerezidentní rodič). Nadále by mělo platit, pakliže se manželé chtějí rozvést, musí o poměrech dítěte pro dobu po rozvodu rozhodnout soud. A to i v případě smluveného rozvodu. Vzhledem k tomu, že rozvod nemá žádný vliv na rodičovskou odpovědnost, měli by tak o dítě nadále pečovat oba rodiče, jak argumentuje ministerstvo v návrhu novely.

Podle poslankyně Evy Decroix (ODS) změny vychází z praxe. Jak uvedla poslankyně, matka nechce střídavou péči, protože je to zde vnímáno v podobě dítěte s batůžkem, které svým způsobem ztratilo domov. Je zde tak snaha, aby dítě bylo po rozvodu v péči obou rodičů. Pokud návrh vláda podpoří, zamíří do Parlamentu. Jestliže projde, měl by platit od ledna příštího roku.

Zdroj: https://echo24.cz/a/HhCt5/zpravy-domov-konec-stridave-pece-rozvody-levnejsi-rychlejsi

https://www.penize.cz/rodicovstvi/453934-rozvody-cekaji-zmeny-budou-rychlejsi-a-s-ulevou-pro-rodice

Náhledové foto: Unsplash