Revize základního školství: 600 expertů, jež platíme z daní, toho moc nezmění, spíše naopak

škola

O faktu, že základní školství potřebuje pořádnou revizi, není třeba nijak diskutovat. Zapotřebí by byla spíše revoluce. Bohužel nic takového ale zřejmě nepřijde. 600 expertů, kteří jsou placeni námi, daňovými poplatníky, se sejde a budou diskutovat nad tím, jakým způsobem rozčlenit učivo, aby se nekladl důraz pouze na nadprůměrné žáky a na ty, kteří v učení pokulhávají. Poměrně krásná teorie, praxe bude nicméně poněkud složitější.

Posun vzdělávání do 21. století

Přesně tak. Testování v uzlových bodech a zkvalitnění přípravy. I tyto relativně kosmické termíny padly. Myšlenka toho, že se bude klást důraz i na průměrné žáky, je ideální. Jasně, také by se měli rozvíjet a ze všech výkonnostních skupin ve třídě to potřebují nejvíce. Přímo ve vyučování to jen tak nepůjde. Prostě se bude muset výuka rozčlenit tak, že vznikne více volitelných předmětů. Fajn, určitě dobrý nápad. Na individuální výuku bude místo 15 % celkem 30 %. To je tak ale asi všechno.

Mezinárodní konference s velkou pompou

Nač? Na to, aby se učené hlavy mohly někde natřásat? Není třeba. Vzdělávání u nás je třeba pořádně změnit a začít by se mělo odshora. Ideální by bylo zrušit nebo silně zrevidovat Národní pedagogický institut České republiky. Neskutečný úřednický aparát lidí, z nichž spousta pouze drží svá teplá místečka.

Už samotný rámcový vzdělávací program je šílenost

Zlaté klasické osnovy, kdy se přesně vědělo, jaké jsou výstupy. Každá základní škola je měla stejné. Když dítě přestoupilo z jedné školy do druhé, nebyl problém s jeho adaptací. Dnes kvůli různým alternativám často dítě neví, čí vlastně je. Mnohem více by vzdělávání pomohla ona přísnost, která byla za nás Husákových dětí a pochopitelně také před námi. Dnes se dokonce mluví jen o slovním hodnocení. Neskutečné, šílené, normální člověk se tohoto dožít nechce.

Důležité je uvědomit si hodnotu lidské práce

Nejdůležitější úkol nejen škol, ale hlavně rodin. Spousta dětí vůbec neví, jak vypadá manuální práce.Netuší, že peníze se musí tvrdě vydělávat a nikdo vám nedá nic zadarmo. Z domu dostanou kapesné, stačí jim být celý den na mobilu a ze školy donesou často známky, které za moc nestojí. Děti nelze věčně plácat po ramenou, ale je třeba i kritiky, často ostré. Té se bohužel obecně spousta z nás bojí. A pracovní činnosti na základní škole? Ty se nijak moc neřeší. Hodinová dotace je minimální, důraz na ně také. Hlavně, že se děti na základní škole učí dva cizí jazyky. Školství zkrátka potřebuje mnohem více přísnosti, nikoli inkluzi a tisíce námi placených asistentů. Stejně tak je zbytečné investovat peníze do expertů, z nichž spousta beztak ani nikdy neučila.

Zdroje info: Autor, https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/revize-rvo-zakladniho-skolstvi-balas-msmt.A230131_174045_domaci_imat, https://2y-azhk.257.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predalo-npi-cr-technicke-zadani-revize-rvp-zv 

Náhledové foto: Pixabay

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.