Řešte spory v rozhodčím řízení, říká advokát a rozhodce Luděk Lisse  

Luděk Lisse

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D., LL.M., LL.M. je autorem legendárního komentáře zákona o rozhodčím řízení, který vyšel v roce 2012 u Nakladatelství LINDE, dále editorem úspěšné monografie Euronovela zákona o rozhodčím řízení, autorem více než stovky odborných příspěvků publikovaných v prestižních právních časopisech, tak na elektronických právních portálech. V neposlední řadě je také autorem odborné monografie Sportovní právo: rozhodování sporů ve sportu, která vyšla v roce 2020 u Nakladatelství C. H. BECK.

Luděk Lisse působí jako ředitel Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a jako partner advokátní kanceláře LISSE HRABEC, kde působí jako advokát a rozhodce.

Redakce:

Pane doktore, řešíte častěji spory fyzických osob nebo firem?

Lisse:

Dobrý den, od roku 2016 nemohou být prostřednictvím rozhodčího řízení řešeny spory mezi podnikateli a spotřebiteli, pročež jsou spory fyzických osob řešeny v rozhodčím řízení jen sporadicky a spíše jde o řešení sporů mezi firmami, tedy obchodními korporacemi navzájem. V současné době tvoří tedy dodavatelsko-odběratelské vztahy a z nich generující spory největší nápad věcí.

Redakce:

Jak vidíte z pozice rozhodce aktuální kondici českých firem?

Lisse:

Z pozice rozhodce mohu samozřejmě vidět pouze část ekonomického stavu věcí té či oné obchodní korporace, a to pouze má-li takové zkoumání vazbu na konkrétní řešený případ. I když si tedy jako rozhodce nedělám due diligence stran sporu, celkově lze nicméně říci, že platební schopnost řady firem doznává výkyvů a lze pozorovat zvýšený počet obchodních korporací, které se dostávající do druhotné platební neschopnosti.

Luděk Lisse

JUDr. Luděk Lisse, Ph.D., LL.M., LL.M.

Redakce:

Čím je to podle Vás způsobeno?

Lisse:

Já nejsem ekonom, ale z rozhovorů s majiteli firem, které vedu ať již jako advokát nebo rozhodce, se doslýchám, že příčinou tohoto stavu jsou ekonomické sankce EU proti Rusku, které se v řadě dílčích oblastí obrací proti tuzemským podnikatelům, dále pak zdražení vstupních nákladů na podnikání, zejména energií, které rovněž souvisí se sankcemi, a v neposlední řadě inflace a s ní ruku v ruce jdoucí zdražení úvěrů pro podnikatele, které řadu firem ekonomicky drtí. To je koktejl, jehož důsledkem je snižování likvidity aktiv a zhoršená platební schopnost.

Redakce:

O to více sporů ale vzniká, takže vy jako rozhodce byste měl být v podstatě rád…

Lisse:

Radost z toho nemám. Práce máme dost, takže radovat se z toho, že budou firmy krachovat a my budeme mít více práce, není namístě, odhlédnuto od neetiky takového přístupu. Navíc firmy v platebních potížích končí obvykle v insolvenčním řízení a tam už pro rozhodce práce není, to už je příliš pozdě. Nehledě na to, že českým firmám fandím a přeji si, aby byly ekonomicky výkonné a nikoliv naopak. Další stránku mince je to, že drtivá většina obchodních sporů jde přes státní soudy, a není řešena prostřednictvím rozhodčího řízení, což situaci řady firem ještě více ztěžuje.

Redakce:

V jakém slova smyslu ztěžuje? Je rozhodčí řízení lepší než řízení před soudem?

Lisse:

Není to tzv. o tom, že je rozhodčí řízení lepší než řízení před soudem. To by byla pouze paušalizující věta, která by ke své pravdivosti nebo vyvrácení potřebovala mít podkladová data a stanovená kritéria srovnání, jako je např. kvalita exekučních titulů, která nemáme. Známe pouze průměrnou délku rozhodčího a soudního řízení v obchodních sporech apod. Zde je faktem, že stále „funguje“ veliká výhoda rozhodčího řízení, kterou je jeho rychlost. Pokud tak např. firma, která se ocitá na prahu platební neschopnosti, právně řečeno je v situaci hrozícího úpadku, odžaluje svoje pohledávky za dlužníky před rozhodcem a má exekuční tituly během několika měsíců, nemusí do dluhové pasti padnout, zatímco tatáž firma, která je odžaluje před obecným soudem, takové štěstí mít s ohledem na délku řízení před soudem mít nebude.

Redakce:

Vaše kancelář se na rozhodčí řízení specializuje. Co byste doporučil majitelům firem, nebo jejich statutárním orgánům?

Lisse:

Především bych jim doporučil, aby jednali s péčí řádného hospodáře a urychlili budoucí spory ohledně svých aktiv tím, že do smlouvy implementují rozhodčí doložku. Zejména v jednoduchých sporech je to ideální řešení, jak si profesionálně řídit cash flow. Osobně jsem názoru, že je to pro firmu tak důležité, že by takový přístup měl být součástí jednání s péčí řádného hospodáře. Protože pokud od firmy odběratelé odebírají zboží a narůstá množina těch, co neplatí nebo neplatí včas, musí být součástí risk managementu i úvaha o tom, zda je následné řešení takových sporů před obecným soudem z hlediska jejich délky a nákladů tím lepším řešením. Je třeba také pamatovat na to, že i judikatura se pomalu, ale jistě dostává do bodu, kdy jako statutární orgány máte povinnost vymáhat pohledávky efektivně a včas, neboť pokud tak neučiníte a pohledávka Vaší společnosti se stane nevymahatelnou, způsobíte Vámi zastupované společnosti škodu, za jejíž splacení ručíte celým svým majetkem.

Redakce:

Rozhodčí řízení je tedy rychlejší a efektivnější.

Lisse:

To zcela určitě. Výsledkem rozhodčího řízení je vydání rozhodčího nálezu, jehož účinky jsou stejné jako účinky soudního rozhodnutí. Na základě rozhodčího nálezu můžete následně zahájit exekuci. Pokud chcete řešit svoje spory efektivně v rozhodčím řízení, je třeba učinit součástí smlouvy, kterou uzavíráte se svým obchodním partnerem, zvláštní ujednání, které se nazývá rozhodčí doložka.

Redakce:

Děkuji za rozhovor.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.