Řešení krizové situace: Pozitivní zpráva pro čekatele na přiznání důchodu

senior

Česká správa sociálního zabezpečení je zahlcena žádostmi o starobní důchod. Nápor nezvládá. A s tím vyvstal pro ty, kteří zažádali o důchod, další problém. Tentokrát naštěstí někdo myslel. Alespoň jedna dobrá zpráva pro čekatele na vyměření důchodu. Něco pozitivního v dnešní době. O co jde?

ČSSZ čelí náporu žadatelů

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) je zahlcena žádostmi o starobní, zejména předčasný důchod. Nápor, který prostě ČSSZ nezvládá. Vypadá to, jak kdyby to nikdo nečekal. Přitom loni bylo avizováno, že pokud někdo chce jít do předčasného důchodu, tak je nejpříznivější doba. Kdo mohl, tak toho využil. Stát to zřejmě nečekal, což ponechme raději bez komentáře.

Žádosti o důchod nejsou ve větší míře vyřízeny v zákonné lhůtě, tj. do 90 dnů. A tento fakt má vliv zase na další podstatnou věc, se kterou asi nikdo nepočítal. Jde o to, že žadatelé o starobní důchod, kteří stále čekají na vyřízení žádosti a vyměření starobní penze, jsou obesílány výzvou od zdravotních pojišťoven k uhrazení pojistného. A to z toho důvodu, že dotyčné osoby nejsou evidovány jako důchodci, tedy coby státní pojištěnci.

Lidé doposud museli pojišťovně dokládat potvrzení, že čekají na vyřízení důchodu. Poté pojišťovna peníze dál nevyžadovala. Pokud dotyčná osoba pojistné uhradila, od pojišťovny tuto úhradu získá zpět, až bude důchod vyřízen. Naštěstí zde někdo myslel, nejen to, ale dokonce to přineslo efektivní řešení. Dobrá zpráva pro tisíce osob v důchodovém věku. O co se jedná?

Propojení zdravotních pojišťoven s ČSSZ

Všechny pojišťovny odsouhlasily propojení s ČSSZ. V následujících dnech se vyřeší zbývající technické úpravy. Pojišťovny v ČR budou informovány a získají ucelený přehled o tom, kdo žádá o důchod. Jen prý ze strany VZP se jedná o technicky náročný proces, jelikož oslovování klientů je nastaveno automaticky. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) žádá své klienty o shovívavost. Pokud by někomu z řady čekatelů na přiznání důchodu přišla výzva k zaplacení pojistného, má se obrátit na pobočku pojišťovny.

Nepřiznání žádosti o důchod vs. pojistné

Pokud by se však u konkrétního případu ukázalo, že dotyčný měl zažádáno o důchod, ale ten mu nebyl ze strany ČSSZ přiznán, bude VZP u daného klienta řešit situaci individuálně. Předpoklad je, že by to mohlo nastat maximálně u desítky případů.

Pro nárok na starobní důchod je nutné splnit dvě podmínky, tj. dosažení důchodového věku a získání potřebné doby důchodového pojištění.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/domov/pojistne-penziste-zdravotni-pojistovny.A230526_155515_ln_domov_hud

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-vzp-dostane-seznam-zadatelu-o-penzi-nebude-po-nich-pak-chtit-odvody-40432817

Náhledové foto: Unsplash