Reklamace zboží: Krok za krokem

Obchod

Proces reklamace upravuje primárně občanský zákoník. My se dnes na tuto úpravu zaměříme a krok po kroku si vysvětlíme vaše práva a povinnosti, zejména když jste spotřebitelem. Pojďme tedy na to!

Odstoupení od smlouvy, vrácení a reklamace

První je dobré si říci, jaké režimy náš občanský zákoník zná pro situace, kdy nejste spokojeni se zbožím, které si u obchodníka zakoupíte. Odstoupení od smlouvy znamená, že vrátíte danou věc a vaše peníze dostanete zpět. Jde-li například o koupi zboží přes e-shop, pak můžete kdykoli během 14 dní od doručení od smlouvy odstoupit, a to i bezdůvodně. Zboží vracíte neporušené a v originálním obalu. Pokud zakoupíte zboží v klasickém kamenném obchodě, můžete jej vrátit (to samé platí pro nákup přes e-shop po uplynutí oné 14denní lhůty). To však jen v tom případě, kdy obchodník ve svých obchodních podmínkách tuto možnost upravuje, nejde tedy o automatické ze zákona plynoucí právo spotřebitele. V takovém případě je nejlepší prokázat se účtenkou či jiným dokladem. Posledním způsobem je reklamace. Jde o reklamování vad výrobku, dle postupu v občanském zákoníku.

Kdy lze zboží reklamovat

Reklamovat můžete zboží pouze v tom případě, kdy se u něj objeví vada. Zboží tedy nemá dané kvality, které vám byly při koupi tvrzeny a nabízeny nebo tyto vlastnosti ztratí. Jde-li o spotřební zboží, je zde doba 24 měsíců. Vyskytne-li se v tomto období vada, je možné jej reklamovat u výrobce. Pokud obchodník určí delší záruční dobu, platí tato. To však neznamená, že můžete reklamovat zboží kdykoli. To se musí stát bezprostředně poté, co zjistíte vadu. Obchodník také odpovídá jen za ty vady, které zde byly již při předání zboží nebo dříve. Platí zde však domněnka, že pokud se vada projeví do šesti měsíců od předání, má se za to, že zde byla již při předání a obchodník za ni odpovídá.

Vaše práva a proces reklamace

Jak tedy uplatnit svá práva? Musíte bez zbytečného odkladu při zjištění vady vyrozumět prodejce s tím, že reklamujete zboží a popíšete projevy vady výrobku. Tento mu odevzdáte a současně si vyberete, který nárok budete požadovat. Výběr máte z následujících práv, která se liší dle toho, o jakou vadu jde. Jde-li o podstatnou vadu zboží, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, vyměnit zboží za jiné či právo na opravu věci. Jde-li o nepodstatnou vadu, odpadá právo odstoupení od smlouvy.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, https://www.coi.cz/pro-podnikatele/informace-pro-prodejce-zbozi-a-sluzeb/reklamace-zbozi-a-sluzeb/, https://dostupnyadvokat.cz/blog/reklamace-zbozi

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.