Půjčka po insolvenci? Je třeba dobře zvážit pro a proti

02_koruny

Doba není jednoduchá. Vlivem neustálého zdražování a takzvaných turbulentních změn se tak člověk může poměrně snadno dostat do finančních problémů. Neuváženými kroky a nepromyšleným půjčováním pak vznikají dluhy, jejichž výše vede často k neschopnosti dostát svým peněžitým závazkům vůči všem věřitelům.

V situaci, kdy už není v lidských silách splácet vzniklé dluhy řádně a včas, tedy pasiva dlužníka převyšují jeho aktiva, dochází k jeho platební neschopnosti čili úpadku. Jinými slovy k vyhlášení osobního bankrotu nebo-li k insolvenci.

Pod názvem insolvence se však skrývá také označení pro insolvenční řízení. Tímto typem soudního řízení se zabývá zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, známý pod názvem „Insolvenční zákon“. Ten potom stanovuje možnosti řešení úpadku dlužníka a současně vymezuje podmínky oddlužení.

Zákon pro vyhlášení úpadku požaduje splnění tří podmínek, kterými  jsou existence platební neschopnosti dlužníka, jeho předlužení a  kvantita věřitelů.

Cílem insolvenčního řízení je zvolit nejlepší způsob vypořádání dluhů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů dlužníka a tím bylo dosaženo poměrného uspokojení jednotlivých věřitelů. Řízení tak může dlužníka částečně či dokonce úplně zbavit jeho dluhů.

Ovšem, ne vždy se podaří, aby se po insolvenčním řízení situace jedince nebo rodiny zlepšila I po jeho absolvován totiž bývá rozpočet stále velmi napnutý. Nastane-li v tomto období nějaká nepředvídaná událost vyžadující rychlou úhradu, komplikace je na světě. Otázkou tedy je, zda si znovu půjčit.

Obecně se půjčka po insolvenci nedoporučuje. Protože insolvenční řízení má představovat nový začátek. V některých případech ale jiné řešení, než si znovu půjčit peníze, zkrátka není. Avšak žádost o půjčku po skončení insolvence nebude tak jednoduchá.

Samotné insolvenční řízení totiž automaticky neznamená, že má klient (dlužník) takzvaně čistý štít. I po jeho ukončení je veden v insolvenčním rejstříku, jenž tvoří součást registrů dlužníků. Záznam v tomto registru zůstává po dobu pěti let.

Člověk se záznamem v registru dlužníků nemůže získat půjčku v bance ani v jiné bankovní instituci. Jejich proces schvalování půjček je mnohem přísnější než u nebankovní instituce. Důvod je jednoduchý. Bankovní instituce tímto chrání sebe před špatnou platební bonitou žadatele o půjčku; stejně tak chrání i žadatele, aby se znovu nedostal do dluhové pasti, z níž by už nemuselo být cesty ven. Půjčka po insolvenci tak připadá v úvahu pouze u nebankovní instituce.

Nicméně, ani tady není výsledek zaručen. Jednak, ne všechny nebankovní instituce poskytnou půjčku žadatelům se zápisem v insolvenčním registru; v jiném případě pak poskytují nevýhodné podmínky, příkladně vysoké úroky. Je třeba velmi dobře zvážit, zda do takového rizika jít.

Žadatelům o půjčku po skončení insolvence s negativním záznamem v insolvenčním registru jsou nejčastěji schvalovány takzvané mikropůjčky či krátkodobé půjčky. Jejich splatnost se pohybuje obvykle kolem jednoho až tří  měsíců. Navíc bývá první půjčka zdarma. Pokud klient řádně splatí první půjčku, zaplatí často jen vypůjčenou částku bez úroků. Další půjčování tak výhodné už není. Rozhodně se vyplatí poradit se s odborníky anebo se podívat na nějaký online srovnávač.

V této krkolomné době by měl každý více přemýšlet a dobře plánovat, kam své vydělané peníze investuje či co za ně koupí. Zároveň by se měl pokusit vytvářet finanční rezervy, aby ani při nenadálých událostech nemusel využít služeb úvěrových společností a nedostal se tak do zbytečných dluhů a následné insolvence.

Náhledové foto: Pixabay

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.