Půjčka není výpůjčka: Jak sepsat smlouvu při půjčování peněz

Smlouva

Pokud někomu půjčujete peníze, zejména jde-li o vyšší částku, určitě o tom sepište smlouvu. My se dnes podíváme na to, o jaký smluvní typ jde a co vše musí či by mělo v tomto právním jednání být. Pojďme tedy na to!

Smlouva o zápůjčce

Typicky půjde o smlouvu o zápůjčce, kterou upravuje občanský zákoník. Stranami této smlouvy jsou zapůjčitel a vydlužitel. Zapůjčitel je ten, kdo přenechává druhé straně zastupitelnou věc (v tomto případě určitou peněžitou částku), a vydlužitel je ten, kdož zastupitelnou věc přijímá a dle libosti ji užije a po sjednané době vrátí stejné množství zastupitelné věci. Vedle smluv o výpůjčce, výprose a úvěru, jde tedy o smluvní typy dle občanského zákoníku, které spočívají v přenechání věci vlastníkem druhé smluvní straně.

Terminologie – půjčka x zápůjčka

V terminologii se můžeme často splést. Před nějakou dobou i do dnešních dní je zaveden pojem půjčka nebo výpůjčka. Nový občanský zákoník však zavedl hned několik smluvních typů, které spočívají v půjčení věci někomu jinému. Na půjčku peněz se pak použije právě zápůjčka nebo úvěr, nikoli výpůjčka. Výpůjčka je totiž dle platné právní úpravy půjčka konkrétní věci – ne tedy peněz, což je věc zastupitelná, což znamená, že nemusíte vracet věřiteli přesné bankovky, ale stačí mu dát věci stejného druhu. Nemusíte se však bát. Pokud totiž omylem použijete slovo půjčka či výpůjčka, nemusí hned jít o problém. Zkoumá se totiž skutečná vůle stran. Ta je u půjčky peněz jasná, a proto by se jednání posoudilo jako zápůjčka v rámci zásady falsa demonstratio non nocet, tedy špatné označení není ke škodě.

Co musí smlouva obsahovat

Smlouvu lze uzavřít i jen ústně, zejména, jde-li o větší obnos peněz, avšak nejen tehdy, je však lepší vyhotovit smlouvu mezi zapůjčitelem a vydlužitelem písemně. Důležitá je přesná identifikace smluvních stran a vyjádření obsahu smlouvy, tedy přenechání určité peněžité částky a po nějaké době její vrácení. Samotná doba vrácení není potřeba ujednat, chybí-li použije se zákonné pravidlo, kdy se částka musí vrátit po výpovědi smlouvy, kdy výpovědní doba činí šest týdnů. Sjednat můžete také úrok. Stejně tak se bude vztahu týkat úrok z prodlení. Pokud bude dlužník v prodlení se splacením (vrácením), pak máte nárok na úrok z prodlení za dobu, kdy je dlužník v prodlení až do zaplacení. Není-li ve smlouvě úrok z prodlení (odlišný úrok než obecný úrok, jakožto jakási cena za zápůjčku), pak máte nárok na úrok zákonný.

Zdroj: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, https://dostupnyadvokat.cz/blog/smlouva-pujcka, https://www.mesec.cz/clanky/smlouva-o-zapujcce-a-vypujcce/

Náhledové foto – Pixabay