Promyslete si návratnost investice

Návratnost investice a její výnosnost je hlavním předpokladem toho, že při investování budete úspěšní. Vy jako investor byste měl umět nejen vypočítat návratnost investice, ale i umět odhadnout riziko. A právě v tom tkví úspěch vašeho investování.

Návratnost investice

Návratnost investice je v podstatě čistý zisk nebo čistá ztrátu vzhledem k investici, kterou jste vložili na počátku. Při výpočtu se návratnost investice obvykle udává v procentech. Návratnost investice může být stanovena ve dnech, týdnech, v měsících anebo letech. Můžete si ji vypočítat pomocí jednoduchého vzorce: Návratnost investice = ((čistý zisk – počáteční investice) / počáteční investice) * 100 [%]. Dalším důležitým ukazatelem, jak již bylo zmíněno, je výnosnost investice. V podstatě jde o to, abyste peníze zbytečně nenechali ležet ne méně výnosovém aktivu.

Finanční investice

Před investováním si zodpovězte 3 základní otázky, a to kolik peněz hodláte investovat, na jak dlouhou dobu je můžete investovat a co od investice očekáváte. Základem je rozložení investic. Neinvestujte pouze do jednoho produktu, ale investice si rozdělte. Investovat můžete například do akcií, do podílových fondů, dluhopisů, zlata, stříbra či do nemovitostí. Investovat můžete samozřejmě i do akciových fondů, ale tato investice s sebou nese určité riziko, stejně jako nákup komodit. Investice do strukturovaných produktů je pak podstatně bezpečnější.

Jak nejlépe investovat

Ať už investujete do vzácných kovů, do nemovitostí nebo do akcií, či si zvolíte jakoukoli jinou investici, vždy budete mít k porovnání klady a zápory. Zlato a stříbro jsou uchovatelem hodnoty, a navíc chrání peníze před inflací. U investice do nemovitostí je výnos pomalý, a navíc je potřeba vynaložit vysoké finanční náklady. Rizikem je pak pokles cen nemovitostí a výše inflace. Investice do akcií s sebou nese vysoký výnos i likviditu, ale je spojena s rizikem.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.