Sociální pojištění OSVČ a zaměstnanců pro rok 2016

Sociální pojištění

Sociální pojištění zaměstnanců a OSVČ je poměrně často frekventovanou tematikou, čemuž se logicky nelze divit. My se na něj soustředíme podrobněji ve všech jeho podobách. Předem je zapotřebí předeslat, že se skládá z celkem tří typů pojistek. Jedná se o nemocenské, důchodové pojištění a příspěvek určený na státní politiku zaměstnanosti. Každý, kdo chce někdy pobírat nějaký důchod, by měl dbát na to, aby tento příspěvek platit. Buďme tedy konkrétnější a přejděme k detailům týkajícím se sociálního pojištění.

Kdo platí sociální pojištění?

V první řadě se vyplatí rozklíčovat to, kdo všechno sociální pojištění v současné době musí platit. Jestliže jste zaměstnancem v některé firmě, pak za vás část pojištění odvádí zaměstnavatel. Vy sami ale z vlastní mzdy budete muset poměrně částku odvádět také! Dále sociální pojištění musí platit kompletně všichni podnikatelé včetně živnostníků. Platbám se nevyhnete ani tehdy, když máte hlavní pracovní poměr a podnikáte v případě, že vaše zisky překročí stanovenou mez, která se pohybuje okolo 63 000 čistého příjmu. Maximální vyměřovací základ pojistky je stanoven na 48 násobek průměrné mzdy.

Jaká je výše sociálního pojištění a průběh jeho platby

Správa sociálního zabezpečení má naprosto přesně stanovené procentuální sazby, jež se této pojistky přímo dotýkají. Zaměstnanec je konkrétně nucen platit celkem 6,5 % ze super hrubé mzdy. Další 25 % je otázkou plateb ze strany zaměstnavatele. Částky jsou placeny OSSZ, takže zaměstnavatel nemusí činit vůbec žádné úkony. Z dalších pojistek jmenujme ještě 21,5 % na důchodové pojištění, 2,3 % na nemocenskou pojistku a 1,2 % inkriminovaný příspěvek určený na státní politiku zaměstnanosti.

Změna u OSVČ

Důležité je uvést i změnu, která se od 1. 1. 2016 týká OSVČ. Právě v jejich případě se opět mění minimální zálohy na sociální pojištění. V roce 2016 je stanoven minimální vyměřovací základ na 81 024 Kč. Nově je minimální záloha stanovena na 1 972 Kč u hlavní podnikatelské činnosti, u vedlejší činí 789 korun.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.