Proč je vhodné sepsat závěť a co když tak neučiníte

01_zavet

Smrti se můžeme bát z mnoha důvodů. Obavy jsou na místě mimo jiné u majetkových poměrů zemřelého. Kdo zdědí jmění po zůstaviteli? Na tuto otázku nám může odpovědět buď závěť či jiné pořízení pro případ smrti, nebo zákon. Ten však jen v případě, že závěť či jiné pořízení zůstavitel před smrtí nezanechal. Proč je dobré si o svém majetku rozhodnout před smrtí sám?

 Bez závěti mohou v rodině nastat spory

Závěť (nebo dědická smlouva či odkaz) je jediným nástrojem, jak efektivně ovlivnit, co se s vašim jměním po vašem skonu stane. Tam kde není závěti, rozhodne zákon. V takovém případě však zvyšujete riziko sporů mezi dědici. Není-li závěť, neznáme vůli zůstavitele. Proto musí přijít na řadu univerzální způsob dědění – dle dědických tříd. Ty však nemusí odrážet reálné poměry a vztahy v rodině. Například tedy mohou ze zákona dědit ti, kteří měli se zemřelým špatné vztahy a naopak ti, kdož mu pomáhali a měli jej rádi, mohou vyjít z dědického řízení s prázdnou.

Proč sepsat závěť

Jednoduše tedy lze říci, že pro sepsání závěti hovoří následující důvody. Lze předejít sporům mezi dědici, zamezíte dědění dle dědických tříd, můžete část pozůstalosti určit i vašim přátelům nebo například různým institucím, můžete si v k nabytí dědictví dědicem určit podmínku a předejdete odúmrti (pokud není závěti ani zákonných dědiců, připadá pozůstalost státu)

Kolik to stojí a co když závěť mít nebudu

Závěť můžete sepsat doma a vložit například do šuplíku. Lze ji tedy pořídit bez nákladů. Z hlediska prokazatelnosti je však lepší, když ji buď sepíšete a necháte ověřit nebo ji rovnou necháte napsat libovolného notáře či advokáta. U notáře zaplatíte 2200 Kč (u komplikovaných věcí až 3700 Kč). U advokátů bude cena podobná, nebude však u všech jednotná. Pokud nebudete mít sepsanou závěť, po vašem úmrtí přijde na řadu dědění ze zákona. Podle takzvaných dědických tříd. V nich se dělí pozůstalost na poměrné části. Častěji tedy pak dochází například ke vzniku nefunkčních a mnohačetných spoluvlastnictví i průtahů v dědickém řízení.

Zdroj: https://www.blesk.cz/clanek/radce-penize/694581/smrt-bez-zaveti-jako-trestny-cin-vse-o-dedictvi-pohledem-expertu.html
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.