Pro reklamaci zboží nepotřebujete účtenku ani původní přebal

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Každý z nás musel někdy v životě reklamovat zboží, protože se z ničeho nic porouchalo. Setkali jste se však v obchodech s pochopením? Prodejci se často snaží vymlouvat a házet zákazníkům klacky pod nohy. Někdy vám například řeknou, že bez účtenky nemohou nic dělat. Jindy zas zkouší vinu za vadný produkt hodit na kupujícího, který se k němu choval špatně. Je však takové chování z hlediska zákona přípustné? To se dozvíte v následujících řádcích.

Základní pravidla reklamačního řádu

Reklamaci zboží se blíže věnuje zákon o ochraně spotřebitele, kde se bezpochyby nachází spoustu informací, o nichž jste doposud neslyšeli. Začneme však rekapitulací všeobecně známých pravidel. Drtivá většina spotřebního zboží disponuje záruční lhůtou 24 měsíců, která se zkracuje pouze v případech bazarového zboží (použitého) či potravin. Delší záruku naopak zpravidla získáváte kupříkladu u osobních automobilů.

Pokud si objednáte nějaké zboží a nejste s ním v zákonem stanovené lhůtě spokojeni, můžete se kdykoli obrátit na prodejce, který o právech zákazníka informuje prostřednictvím reklamačního řádu. Ten však není nejvyšší autoritou. Když se podmínky výrazně vzdalují zákonům a poškozují spotřebitele, jsou považovány za neplatné. Nezáleží přitom, jestli s nimi v momentě nákupu souhlasíte či nikoli.

Obchodník musí vyřídit reklamaci ve lhůtě 30 dní od jejího podání v případě, že se ji rozhodne uznat. Na uznání či zamítnutí by mu měly postačit jen tři pracovní dny, víkendy a svátky se do lhůty nezapočítávají.

Ještě je také potřeba říci, že se škodami způsobenými běžným užíváním při reklamaci bohužel nepochodíte. Zákon totiž samozřejmě kryje i obchodníky, na nichž se mohou chtít nešikovní zákazníci zahojit.

Časté chyby, kterých se obchodníci dopouštějí

Prodejci se v mnoha případech snaží zákazníky nenápadně donutit, aby od plánované reklamace nakonec ustoupili. Toho se snaží dosáhnout různými způsoby. Pro reklamaci například vyžadují účtenku nebo původní obal. Ani jedno však není podle zákona nutné. Bohatě postačí výpis z bankovního účtu, který transakci doloží, nebo čestné prohlášení svědka.

Prodejce vyřídí reklamaci jedině za předpokladu, že kupující uhradí všechny náklady spojené s vrácením zboží? Ani v tomto případě se zákon nepostaví na stranu obchodníka. V záruční době máte nárok na odškodnění všech vzniklých výdajů spojených s navrácením zboží. Pokud navíc prodejce nestihne vyřídit reklamaci ve zmíněné lhůtě třiceti dní, máte nárok na náhradu nákupní ceny v plné výši.

Dostává se vám opakovaně poškozené zboží a už vás unavují nekonečná reklamační řízení? Potřetí už podle zákona můžete požadovat navrácení peněz. Zboží lze přihlásit k reklamaci na jakékoli provozovně obchodníka, byť se vám snaží namluvit, že musíte jet až na druhý konec republiky.

David Břach

Rád se s Vámi podělím o své poznatky ze světa financí.