Pro pracující za federace jiná pravidla pro odchod do důchodu

ČSFR

Pokud jste pracovali ještě za existence České a Slovenské federativní republiky, váš odchod do důchodu se vypočítává ve zvláštním režimu. Možná jste to ani netušila, ale my se na něj teď podíváme. Podívejte se, jaká pravidla se vás týkají.

Sídlo zaměstnavatele

Jedním z klíčových údajů je sídlo vašeho bývalého zaměstnavatele, respektive sídlo zaměstnavatele, pod kterým jste pracovali za dob federace. Jinak řečeno, důchod za dobu pojištění (tedy pracování), která uběhla za fungování společného československého státu, vám vyplácí stát, na jehož území měl váš tehdejší zaměstnavatel sídlo (k 31. 12. 1992). Pokud se vám stalo, že v této době jste byli zrovna nezaměstnaní, pak rozhoduje poslední den před dnem, kdy jste ještě zaměstnaní byli. Bylo-li sídlo v České republice. Řídíte se právním řádem současné ČR. Pokud tomu tak však nebylo a sídlo bylo v SR, bude vám přiznán důchod podle slovenských pravidel. Vyplácen vám bude také Slovenskem (Sociální pojišťovna).

Od 1. ledna 1993

Od prvního dne roku 1993, tedy též od prvního dne existence samostatné České republiky, již existují dva svébytné důchodové systémy, které se řídí svými národními pravidly. Platí tak, že od prvního ledna 93 je důležité pro uznání pojištění místo výkonu práce. Dle tohoto místa tedy každý stát přiznává svou dobu pojištění. Tento princip uplatňuje valná většina členských států Evropské unie, nejde tedy jen o výsadu našich dvou států.

Získejte si informace

Někdy může jít v některých případech o značně nepřehledné situace, a tak je dobré vědět, kde sehnat informace. Pokud jste měli před 1. lednem 1993 trvalý pobyt v české části federace, pak najdete všechny potřebné údaje na České správě sociálního zabezpečení. Pokud jste však měli před zánikem federace trvalý pobyt na Slovensku, obraťte se na Sociální pojišťovnu v Bratislavě. V tomto případě tedy nezávisí na sídle zaměstnavatele, ale jen na trvalém bydlišti (I na Slovensku mohou mít informace o vašem zaměstnavateli z ČR).

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.