Přiznání k dani z nemovitostí v roce 2021

02_dane

Vzpomněli-li jste si na tuto daň až nyní, když čtete nadpis tohoto textu, nemusíte se děsit. Kvůli pandemii koronaviru můžete letos podávat přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2020 déle. Lhůta byla prodloužena o dva měsíce. Dnes si řekneme, jak na to a jaké pravidla se k přiznání v tomto roce váží.

Kdo podává daňové přiznání k dani z nemovitosti?

To je velmi důležitá otázka. Tuto povinnost přiznat se k dani totiž nemá každý, ale jen ten, kdo nabyl v roce 2020 nemovitost. Do nemovitostí zařazujeme pro účely této daně pozemek, rodinný dům či byt. Dále mají povinnost přiznání se k dani z nemovitých věcí ti, kteří v roce 2020 provedli stavbu u nemovitosti, za kterou již platili daň. A to ve smyslu přístavby, nástavby nebo částečné likvidace. Pokud se těmito úkony změnil druh či výměra pozemku nebo u stavby se zvýšil počet nadzemních podlaží, musíte také podat toto daňové přiznání. Stejně tak je nutné podat přiznání po kolaudaci stavby.

Termín podání přiznání

Letošek je výjimečný v tom, že můžete nyní u přiznání se k dani z nemovitých věcí za rok 2020 podat až do prvního dubna. Tato doba byla prodloužena tím, že ministerstvo financí rozhodlo o prominutí příslušenství této daně, což fakticky znamená, že můžete podat přiznání až do 1. dubna tohoto roku, a nebude vám hrozit žádná sankce.

Kam směřovat podání

Důležité je také zodpovědět si otázku, kam podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2020? Toto daňové přiznání podávejte k finančnímu úřadu. Místně je pak příslušný ta pobočka finančního úřadu, pod kterou spadá místo, kde se daná nemovitost nachází. Máte-li více nemovitostí, a všechny jsou v jednom kraji, nemusíte nic řešit a podáváte přiznání na jednu pobočku. Ovšem pokud máte více nemovitostí ve více krajích, pak musíte podat tolik daňových přiznání k tolika krajským finančním úřadům, v kolika krajích máte nemovitosti.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.