Přiznání k dani z nemovitosti: Finanční správa spustila novou službu

nemovitost

Poplatníci daně z nemovitých věcí mají možnost využít novou službu. Co tato nová služba umožňuje? Kdo ji může nyní v pilotním provozu využít? Bude díky tomu přiznání k dani z nemovitosti jednodušší, jak je zamýšleno?

Od 3. října 2023 mohou poplatníci daně z nemovitých věcí nově využít službu předvyplnění daňového přiznání údaji obsaženými v katastru nemovitostí či v evidenci správce daně a jejich automatickým načtením. Záměrem je jednodušší, pohodlnější a rychlejší provedení přiznání k dani z nemovitých věcí.

Údaje, které se načtou do daňového přiznání

Jedná se o údaje z katastru nemovitostí, která se předvyplní v závislosti na aktuálnosti dat. Na obrazovce v průvodci se zobrazí datum platnosti. Pokud například dojde k provedení vkladu vlastnického práva nemovité věci k 10. prosinci 2023 a na obrazovce v průvodci se objeví, že data načtená z katastru jsou platná k 1. listopadu 2023, tak dané předvyplněné přiznání nebude v tomto případě obsahovat předmětnou nemovitou věc z důvodu neaktuálnosti dat katastru nemovitostí.

Dále se automaticky načtou údaje z evidence správce daně, které nejsou uvedeny v katastru nemovitostí, jako například údaj o výměru zastavěné plochy stavby, o výměru podlahové plochy jednotky, údaj o nemovitých věcech nezapsaných v katastru nemovitostí apod. Jde o údaje označené příznakem ke kontrole nebo doplnění, aby jejich aktuálnost uživatel zkontroloval, neboť mohlo v průběhu roku dojít ke změně. V případě, že se údaj automaticky nenačte, znamená to, že daným údajem správce daně nedisponuje a je nezbytné, aby ho uživatel doplnil sám.

Nezbytná kontrola ze strany uživatele

Finanční správa apeluje, aby uživatel v průvodci předvyplněné údaje zkontroloval, případně doplnil. A až poté daňové přiznání odeslal příslušnému správci daně. Rozhodně se nedoporučuje odeslat předvyplněné daňové přiznání bez náležité kontroly údajů ze strany uživatele.

Kdo může využít službu v pilotním provozu

Nová služba byla spuštěna na začátku října 2023 a je v pilotním provozu. Ten je zpřístupněn poplatníkům daně z nemovitých věcí využívající daňovou informační schránku DIS+. Ti tak mohou využít předvyplněné přiznání dani z nemovitých věcí, předvyplněné údaje zkontrolovat, chybějící doplnit a bez nutnosti podniknout další kroky mohou přiznání jednoduše takto podat.

Naopak se nedoporučuje využití služby subjektům s velkým množstvím nemovitostí, neboť práce v průvodci není zatím pro tuto situaci řešena komfortním způsobem.

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2023/predvyplneni-danoveho-priznani-dnv-pilotni-provoz

https://www.mesec.cz/aktuality/vyplneni-priznani-k-dani-z-nemovitych-veci-bude-jednodussi/

Náhledové foto: Pixabay