Příští rok by měl být pro pracovní trh příznivý, firmy se chystají nabírat

business

Současný mix nejrůznějších krizí tvrdě doléhá na firmy podnikající v celé řadě oborů. Podle všeho se nicméně zdá, že vedení většiny z nich vidí výhled do blízké budoucnosti poměrně optimisticky. Alespoň se tak zdá podle jejich ochoty přijímat v příštím roce nové zaměstnance.

Optimismus českých zaměstnavatelů

Do příštího roku hledí české firmy s optimismem, necelá čtvrtina z nich (konkrétně 21 procent) by ráda chtěla v roce 2023 navyšovat počet svých zaměstnanců. Pokud navíc pohled zúžíme na velké a střední firmy, je to dokonce více než 25 procent.

Opačné plány, tedy propouštění, plánuje pouze šest procent všech firem. Asi 73 procent firem potom nehodlá počet zaměstnanců nikterak měnit. Zdá se tedy, že ekonomika má potenciál dát lidem práci. Ne vše je ale tak optimistické.

práce

Foto: Pixabay

Na trhu práce nejsou lidé k dispozici

Stejně jako poměrně velká část firem deklaruje zájem o nové pracovníky, se také netají tím, že bude mít problém je najít. Na pracovním trhu chybí lidé kvalifikovaní v oborech, ve kterých jsou potřeba. Jak je v poslední době obvyklé, týká se to především oborů spojených nějakým způsobem s IT.

Na pracovním trhu ovšem nechybí pouze programátoři. Pro firmy je problémem, pokud nejsou uchazeči o práci schopni rychle zvládnout software ovládající např. výrobní stroje. Opět se tak ukazuje, jak zásadní jsou pro každého člověka schopnosti týkající se informačních technologií. Tento stav se bude v budoucnosti ještě více prohlubovat a je věcí zásadního významu, aby stát investoval do IT přípravy žáků a studentů.

Dalšími, kdo chce nabírat nové zaměstnance jsou firmy z oblasti cestovního ruchu, který se začíná zvedat z popela covidového období, případně banky. Naopak méně bude potřeba např. realitních makléřů, neboť trh s nemovitostmi čeká podle všeho ochlazení.

Zdroje informací: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/pruzkum-firmy-2022-zamestnanost.A221127_080914_ekonomika_vajo

https://www.novinky.cz/clanek/finance-kazda-druha-firma-ma-problem-obsadit-volna-mista-40400536

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.