Chudí důchodci? V reálu se mají lépe než rodiny s dětmi

02_duchod

Jaká je vlastně současná kupní síla českých důchodců? Již dlouhá léta je zde zakotven mýt chudých důchodců, je tomu však i nyní v této době zvyšujících se cen? Na to se společně zaměříme!

Růst důchodů téměř pokryl inflaci

Analytika České správy sociálního zabezpečení uvádí, že meziroční nárůst starobního důchodu nepokryl inflaci. Velmi se jí však přiblížil, kdy v září roku 2021 byl průměrný starobní důchod 15 411 Kč měsíčně, tento rok v září to pak bylo 18 033 Kč měsíčně. Nárůst tedy činí 17 %, kdy za stejné období byla meziroční inflace na hodnotě 18 %.

Příští rok bude také ve znamení mimořádných valorizací

Důchodci jsou v této době jedinou skupinou obyvatel, které jsou jejich příjmy pravidelně i mimořádně valorizovány na základě vývojů inflace. Valná většina zaměstnanců nemá ve svých pracovních smlouvách inflační doložky, které by se svou kvalitou přibližovaly úrovni valorizujících se důchodů. V roce 2023 by i nadále mělo dojít jak k pravidelné, tak mimořádné valorizaci penzí. Dále mnohým důchodcům přibude nově schválené výchovné, tedy 500 Kč měsíčně k důchodu za vychované dítě.

Kupní síla důchodců

Pokud spočítáme kupní sílu jednotlivce, který má například 32 tisíc korun čistého, pak je jeho kupní síla výrazně vyšší, než je kupní síla českého důchodce. Jakmile však začneme uvažovat velmi rozšířenou podobu rodiny, tedy dvou rodičů s dvěma vyživovanými dětmi, a přepočteme jejich kupní sílu na osobu, pak má důchodce vyšší kupní sílu, tedy v současnosti se má lépe, alespoň srovnáváme-li domácnosti průměrných českých důchodců a české průměrné rodiny. Zakončit pak tyto výpočty, které publikoval portál kupnisila.cz, můžeme trochu provokativně tezí, že za Kalouska se měli čeští důchodci lépe. Pokud totiž srovnáme výši průměrné mzdy a průměrného důchodu, pak byl tento poměr nejvyšší v roce 2013 za Nečasovy vlády. Tehdy byl průměrný starobní důchod 44 % průměrné mzdy. Již v roce 2023 by však tato hranice mohla být překonána. Dosud však výše uvedená teze platí.

Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fakta-jaka-je-kupni-sila-ceskych-duchodcu-ziji-si-lepe-nez-rodiny-s-detmi-220144#utm_content=ribbonnews&utm_term=kupní%20síla&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz, https://www.kupnisila.cz

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.