Příspěvek na živobytí v roce 2017

Životní minimum

Tato sociální dávka slouží pro ty, kterým jejich příjmy a majetek neumožňují pokrytí základních potřeb k životu.  Jde o takzvaný stav hmotné nouze. Tuto situaci tedy můžete řešit žádostí o příspěvek na živobytí nebo žádostí o základní dávku v hmotné nouzi. Úsilí směřujte vůči Úřadu práce.

Nárok na dávku

Při žádání budou úředníci zkoumat vaše příjmy. Vaše osobní i společné všech posuzovaných osob, které jsou s vámi v domácnosti. Většinou jde o příjmy za tři měsíce před podáním žádosti. Započítávají se příjmy ze zaměstnání, mateřské, nemocenské či ošetřovného, pronájmu, alimentů, doplatků nebo příspěvku na bydlení.  Pokud úřady dojdou k názoru, že nemáte dostatek příjmů na pokrytí životních potřeb, získáváte nárok na příspěvek na živobytí.

Kdo nemá nárok

Nárok vzniká tím, že jste ve stavu hmotné nouze. Tento status, ale nedostanou osoby, které:

a)      neprojevují snahu zvýšit si příjem,

b)      není v pracovním poměru (min 20 hodin/měsíc) ani se neuchází o zaměstnání na ÚP  let (mimo lidi nad 68 let, těhotné či zdravotně postižené),

c)      bez vážných důvodů odmítá místa nabídnutá ÚP,

d)     jsou OSVČ a jejich příjem je nízký kvůli tomu, že se nepřihlásili k nemocenskému pojištění,

e)      jsou ve výkonu trestu.

Všechny tyto charakteristiky nejsou slučitelné s pobíráním příspěvku na živobytí, a pokud splňujete minimálně jednu z nich, dávky se nedočkáte.

Výše příspěvku pro rok 2017

Tato sociální dávka se určuje tak, že se vypočítá rozdíl mezi náklady na živobytí osoby nebo rodiny a jejich příjmem. Od tohoto příjmu se nejprve odečtou náklady na bydlení (nanejvýše však 30% nebo 35% pro Prahu). Tento rozdíl stát dorovnává příspěvkem na živobytí. Tato částka se u každé osoby určuje individuálně. Odvíjí se ale od existenčního a životního minima. Životní minimum (uznané náklady na jídlo oblečenií a hygienu) je v roce 2017:

a)      3410 Kč pro osobu,

b)      3410 Kč na prvního dospělého v domácnosti,

c)      2830 Kč na druhého dospělého v domácnosti,

d)     1740 Kč na dítě do 6 roků,

e)      2410 Kč na dítě do 15 let,

f)       2450 Kč na dítě do 26 let.

Toto životní minimum i orientační výši příspěvku na živobytí lze spočítat na mnoho kalkulačkách na internetu.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.