Péče

Příspěvek na péči v roce 2017

Na příspěvek na péči mají nárok lidé, jejichž zdravotní stav je dlouhodobě nepříznivý a nemohou se o sebe sami postarat. Nárok posuzují zákony číslo 108, 505/2006 Sb. o sociálních službách a zákon 500/2004 Sb. správního řádu. Z uznaného příspěvku lze financovat náklady spojené s péči. Tento příspěvek lze žádat také pro děti a to již od jednoho roku.

Jaká je výše příspěvku?

Výše této sociální dávky se odvíjí od toho, jak moc jsme na pomoci druhých závislí. Zákon rozlišuje 4 takové stupně a novela s platností v roce 2017 stanovila částky. Peníze se také odvíjí od toho, jde-li o dítě či dospělého. Pro děti platí následující tabulka:

1)      3 300 Kč/měsíc – lehká závislost,

2)      6 600 Kč/měsíc – středně těžká závislost,

3)      9 900 Kč/měsíc – těžká závislost,

4)      13 200 Kč/měsíc – úplná závislost.

Pro dospělé osoby se přiznávají tyto příspěvky na péči:

1)      880 Kč – lehká závislost,

2)      4 400 Kč/měsíc – středně těžká závislost,

3)      8 800 Kč/měsíc – těžká závislost,

4)      13 200 Kč/měsíc – úplná závislost.

Z těchto příspěvků na péči lze financovat například sociální službu, osobního asistenta, tísňovou péči, podporu bydlení, týdenní stacionáře, terapeutické komunity apod. Částky lze také použít na podporu příbuzných, kteří o vás pečují.

Jak se o příspěvek přihlásit

Tyto příspěvky spravuje Úřad práce České republiky. Žádost o příspěvek na péči tedy podejte na příslušnou krajskou pobočku. Tuto žádost lze podat více způsoby. Prvním způsobem je situaci, kdy pošleme tištěnou žádost poštou na pobočku ÚP. Další možností je odevzdat na podatelně ÚP. Doporučovanou variantou je podání žádosti o příspěvek na péči rovnou do rukou pracovníka, který má tyto záležitosti na starosti. Může vám pomoci s opravením chyb nebo vyplněním míst, s kterými si nejste jisti. Poslední a v dnešní době asi nejpohodlnější cestou je cesta elektronická. V takovém případě mějte však na mysli, že je nutný platný elektronický podpis.

Příspěvek na péči o osobu blízkou

Mimo příspěvku pro sebe sama můžeme čerpat i příspěvek na péči o osobu blízkou. Formuláře také odevzdáváme na Úřadu práce. Výše příspěvku se odvíjí od toho kolik životních potřeb, je nezvládnutelných. Dle tabulek se tedy vypočítávají částky od 3000 do 12000Kč na péči o děti a od 800 do 12 000 Kč pro dospělé. Přičemž u obou kategorií je nutný minimální počet nezvládnutelných životní potřeb. Konkrétně 3 nezvládnuté potřeby.

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *