Příspěvek na péči a jeho aspekty

Příspěvek na péči se řadí mezi finanční příspěvky, které pobírá v současné době stále větší množství lidí. Jen za loňský rok připadalo na tento druh příspěvku celkem 20,4 miliard korun. Ke konci roku 2014 pobíralo peníze formou tohoto příspěvku celkem 331 000 lidí, což je již ctihodné číslo. Určitě tedy není od věci říct si o něm několik velmi důležitých fakt, která vám pomohou třeba v situaci, kdy na něj budete mít nárok. Buďme tedy konkrétnější a soustřeďme se na něj.

Kde se o příspěvek žádá a kdo na něj dosáhne

Pokud chcete podat žádost na příspěvek o péči, pak budete muset jít na příslušnou pobočku úřadu práce. Na základě této žádosti dojde k posouzení zdravotního stavu dané osoby posudkovým lékařem. Kritéria přiznání se poněkud liší od situace, kdy člověk žádá o invalidní důchod. Ne všichni invalidé na tento příspěvek mají nárok. Příspěvek je konkrétně určen lidem, kteří nezbytně potřebují pomoc ostatních. Právě jím se totiž hradí péče oné druhé osoby. Příspěvek může dosáhnout člověk od jednoho roku věku.

Výše příspěvku na péči

U dětí do 18 let se výše příspěvku pohybuje od 3 000 až do 12 000 korun. Vše se odvíjí od míry závislosti daného dítěte na pomoci druhé osoby. Vše je odstupňováno. 1. stupeň činí 3 000 korun, 2. stupeň 6 000 korun a třetí 12 000 korun. U občanů starších 18 let je vše odstupňováno do 4 kategorií, po částkách 800, 4 000, 8 000 a 12 000 korun. Základní výše příspěvku může být navýšena až o celkových 2 000 korun, a to v případě, že budou splněny zákonem stanovená kritéria.

A placení zdravotního pojištění?

Určitě je možné skloubit pracovní činnost a také péči o osobu blízkou. Je jasné, že lidé, kteří pečují o nějaké jiné osoby, nemohou pracovat, ale mohou mít tuto péči charakterizováno jako hlavní pracovní náplň, tedy hlavní pracovní poměr. Zdravotní pojištění ale odvádět nemusejí, jelikož se jedná o zcela specifickou činnost, při které tuto pojistku hradí stát.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.