Přídavky na děti: Podmínky po zvýšení životního minima

peníze

Tento rok se již zvyšovalo životní i existenční minimum. Zvýšení proběhlo také k prvnímu červencovému dni. Tato částka ovlivňuje řadu dávek či jiných věcí (například srážky ze mzdy v exekuci). My se dnes podíváme na konkrétní sociální dávku. Jak zvýšení životního minima ovlivní přídavky na děti?

Zvýšení životního a existenčního minima

Kvůli sociálním dopadům řady faktorů, ať jde již o zvyšování cen energií či paliv nebo obecně inflaci, vláda opět zvýšila životní a existenční minimum. Od července se zvýšila částka životního minima na 4620 Kč z přechozích 4250 Kč. Růst oproti dubnovému zvýšení dělá 8,8 %. Mění se i výše existenčního minima, ta roste z 2740 Kč na 2980 Kč.

Kdy máte na přídavky nárok

Přídavek na přídavek na dítě mají ty domácnosti, které vychovávají nezaopatřené dítě. Nezaopatřený dítětem se rozumí dítě do 15 let, a nad tento věk až do 26 let ty děti, které se soustavně připravují na budoucí povolání, typicky studují. Stejně tak jsou dětmi také osoby nad 15 let, evidované na úřadu práce nebo děti, které kvůli postižení nemohou studovat. Další podmínkou je, aby čistý příjem rodiny (tedy celé domácnosti, respektive společně posuzovaných osob) byl nižší než 3,4násobek částky životního minima rodiny. Na zvýšenou výši přídavku mají nárok ty domácnosti, kde je alespoň jedna osoba, která má v rozhodném období příjem ze zaměstnání, samostatné činnosti, dávek nemocenského nebo důchodového pojištění, nebo třeba pobírají rodičovský příspěvek.

Výše přídavku

U výše rozhoduje věk dítěte a poté skutečnosti, díky nimž má domácnost nárok na dávku ve zvýšené míře. Přídavek je pak následující:

Věk dítěteZákladní měsíční výměraZvýšena měsíční výměra
0-6 let630 Kč1130 Kč
6-15770 Kč1270 Kč
15-26880 Kč1380 Kč

 

Rozhodný příjem – příklad

Kdy budete mít tedy nyní nárok? Můžeme si uvést příklad rodiny s dvěma dospělými (rodiči) a dvěma dětmi, jedno je 10 leté, druhé šestnáctileté. Na první dospělou osobu je životní minimum 4620 Kč, na druhé rodiče pak 3840 Kč. Na desetileté dítě 2900 a na staršího potomka pak 3320 Kč. Naše modelová rodina musí mít pro vznik nároku na přídavek čistý souhrnný příjem nižší než 49 912 Kč měsíčně.

Zdroj: https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_existenční+a+životní+minimum_290622.pdf/f5639a63-11f9-ef5c-17a4-0c893d819826, https://www.irozhlas.cz/ekonomika/zivotni-minimum-podpora-penize-navyseni_2206291722_voj, https://www.kurzy.cz/kalkulacka/pridavky-na-dite/

Náhledoové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.