Při snížení příjmů by mělo problémy až 63 % lidí

Mzda

Pandemie Covid-19 přinesla několik poměrně důležitých zjištění. Jedním z nich je uvědomění si rizika spojeného s tím, že člověku poklesne příjem. Ostatně jedná se o podobnou situaci, jako bychom zaměstnání ztratili, případně přišla dlouhodobá nemoc. Realizovaný průzkum BNP Paribas Cardif ukázal, že potíže se splácením svých závazků by mělo zhruba 63 % lidí. Zřejmě by také nebyli tito lidé schopni pokrýt běžné výdaje. Zajímavý je mimo jiné i fakt, že 73 % by si také sjednalo k úvěru pojištění schopnosti splácet.

Se sníženými platy by vyšly pouze 4 % obyvatel ČR

Aktuální průzkum zpracovaný výzkumnou agenturou G82 poukazuje na fakt, že by se sníženými příjmy vyšla snadno pouze 4 % obyvatel ČR. Spíše snadno by se jednalo o 30 %, spíše obtížně 36 % a hodně obtížně 20 % dotázaných. Za zcela nemožné považuje vyjít se sníženou mzdou 7 % respondentů. Ti by pak nedokázali uhradit ani náklady na základní životní potřeby.

Jaká je celková zadluženost Čechů?

Už přesáhla 2 biliony korun. Meziročně ale tato částka stále roste. S tímto samozřejmě souvisí i ona schopnost splácet úvěry. Zmiňovanou pojistku by si uzavřelo oněch 73 % obyvatel ČR. Výpadek příjmů může mít mimo danou osobu také další důsledky u rodiny a nejbližších, případně pozůstalých, na které dluh připadne.

2/3 lidí nepokryjí závazky na déle než 3 měsíce

I tento údaje je pravidelný a svědčí o tom, jak je pravidelný příjem nesmírně důležitý. Z mladých lidí by přibližně polovina dokázala vydržet s financemi pouze jeden měsíc. V mezinárodním srovnání jsme na tom hůře než Maďaři s 36 % a třeba Rakušané s 16 %.

Zdroj dat: press.aspen.pr

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.