Překlady

Překlady z italštiny a překlady do italštiny

Poptáváte kvalitní překlady z italštiny? Potřebujete profesionální překlad do italštiny? Obraťte se na nás. Překladatelská agentura Express-Preklady.cz nabízí stovkám klientů své služby již od roku 2012 a zajišťuje profesionální překlady do více než třicítky jazyků.

Překlady z italštiny a překlady do italštiny u profesionální online agentury

Pomocí svého klientského profilu můžete pohodlně spravovat všechny své zakázky a faktury. Umožní vám také sledovat aktuální stav překladu a přímou komunikaci s vaším překladatelem. Můžete rovněž požádat o dodatečnou úpravu textu.

Specifika italského jazyka

Italština vznikala z hovorové latiny

Italský jazyk se postupně vyvinul z lidové latiny. Slovní zásoba italštiny pochází buď přímo z latiny, nebo do ní byla zpětně přejata z ostatních románských jazyků. Některá slova jsou původu germánského, malá část pochází i z arabštiny.

K zápisu italského jazyka se používá latinka. Nejstarší písemnosti, které již lze považovat za italsky psané, pocházejí z počátku 9. století. Až ve 14. století italštinu poprvé formalizoval Dante Alighieri, který ve svých textech použil kombinaci své rodné toskánštiny a jihoitalských nářečí.

Italština má spoustu různých dialektů

Moderní italština je založena na toskánském nářečí. Všechny dialekty se vyvíjely z latiny samostatně a byly ovlivněny různými jinými jazyky – například na jihu Itálie to byly španělština a arabština.

Uznávanými dialekty jsou například toskánský, piemontský, apulský, abruzzský, marchigianský, lazijský, moliský, umbrijský a jiné. Každé město má v podstatě svůj vlastní dialekt. Benátština, sicilština a sardština bývají někdy dokonce označovány za samostatné jazyky.

Zajímavosti italštiny

· Odhady počtu italských mluvčích se značně liší. Oficiální odhad je 76 milionů, neoficiální až 100 milionů. OSN odhaduje, že italsky ve světě mluví až 126 milionů lidí. Podle průzkumů americké zpravodajské stanice CNN italsky hovoří 90 až 100 milionů lidí.

· CNN zvolila italštinu opakovaně za nejkrásnější jazyk světa.

· Po latině je druhým oficiálním jazykem Vatikánu.

· Zatímco latina používá skloňování pomocí pádových koncovek, v italském jazyce se ujalo skloňování pomocí předložek. Pádové koncovky zde zanikly.

· Italský určitý člen (il, lo, l“, la) vznikl z latinského ukazovacího zájmena ille, illa, neurčitý člen (un, una, un“) je číslovkou (jeden, jedna).

· Slovní přízvuk výrazně prodlužuje délku slabiky, přízvučná slabika často potlačuje ostatní slabiky.

· Ve všech indoevropských jazycích se původně rozlišovaly rody mužský, ženský a střední. Avšak v mnoha románských jazycích dnes rod střední neexistuje. I v italském jazyce se při přechodu z latiny střední rod přestal používat.

Jazyková rodina italštiny:

Jazyky indoevropské – románské – východorománské – italské.

Počet mluvčích se odhaduje oficiálně na 76 milionů, neoficiálně na 90 až 100 milionů.

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *