Předčasný důchod a předdůchod: Co je výhodnější?

Důchod

Dosáhli jste věku 60 let a přestali jste pracovat nebo jste práci ztratili?  Máte nyní dvě možnosti, buď půjdete do předčasného důchodu, nebo můžete pobírat tzv. předdůchod. A jaký je v tom rozdíl?  Následujících několik rozdílů vám možná usnadní rozhodnutí a uvidíte, která možnost pro vás bude výhodnější.

Zásadní rozdíl

Zásadním rozdílem mezi předdůchodem a předčasným důchodem, je to odkud dostáváte peníze.  Předdůchod vlastně znamená, že čerpáte vlastní finanční prostředky našetřené na doplňkovém penzijním spoření.  Pro pobírání předdůchodu je třeba mít našetřeno zhruba 518 tisíc korun, protože to odpovídá zákonné výplatě předdůchodu, tedy částce 8 629 korun měsíčně po dobu 5 let. Kdežto předčasný důchod vám vyplácí stát a to na základě odpracovaných let a vyměřovacího základu. Vyplácená výše předčasného důchodu se však proti tomu řádnému důchodu krátí.

Můžete v předčasném důchodě pracovat

Kromě krácení je hlavní nevýhodou předčasného důchodu také omezení výdělečné činnosti. Předčasný důchodce sice pracovat může, ale pouze s takovou smlouvou, která nezakládá účast na sociálním pojištění. Takže pokud předčasný důchodce bude pracovat a bude mu strháváno sociální pojištění, je výplata takového důchodu pozastavena. Naopak můžete pracovat bez omezení a mít libovolné vlastní příjmy.  Plný nebo částečný úvazek není možný a nejčastěji tak předčasní důchodci pracují na DPP s odměnou do 10 tisíc nebo jako OSVČ s příjmem do limitu hrubého zisku.

Výpočet řádného důchodu

Výhodou předčasného důchodu je to, že poté nedochází ke krácení starobního důchodu. Doba čerpání předdůchodu patří mezi vyloučené doby pojištění a nulový příjem zároveň nesnižuje výpočet důchodu.  V předčasném důchodě máte také své našetřené finanční prostředky neustále k dispozici, dostáváte totiž peníze od státu. V případě předdůchodu musíte mít naspořeno alespoň půl milion korun, abyste mohli do řádného důchodu z čeho žít. Takže je to otázka spíše naspořených úspor.

Tereza Hubíková

Peníze jsou důležité. Skoro jako zdraví. Proto vám v této oblasti zkusím poradit.