Jak budou růst důchody v příštím roce

01_duchod

Jak se penzistům budou zvyšovat důchody v roce 2022? Na to si odpovíme na následujících řádcích. probírat budeme totiž zákonné automatické zvyšování starobních i jiných důchodů v následujícím roce – takzvanou valorizaci. O kolik si důchodci přilepší?

Jak bude zvýšení vypadat

Státní důchod se skládá ze dvou složek. První je takzvaná základní výměra – je stejná pro všechny a je dána pevnou částkou. Druhou složku pak představuje výměra procentní. Výsledný starobní (ale i jiný, například invalidní) důchod je pak součtem daných složek. Základní výměra je pevně stanovená a v roce 2022 bude činit o 350 Kč více než letos. Základní výměra bude tedy zvýšena v příštím roce z 3550 na 3900 Kč. Zvyšuje se však také procentní výměra. Ta se všem zvýší o pevnou částku 300 Kč a dále o 1,3 % aktuálně pobírané procentní výměry. Toto zvýšení je tedy již odlišné u každého důchodce. Výše procentní výměry závisí na konkrétní výši a dálce pojištění každé jednotlivé osoby.

Valorizace – příklad

Těžko se tedy zobecňuje, o kolik si důchodci přilepší, neboť každý pobírá jinou procentní výměru. Zejména kvůli valorizaci procentní výměry, ta se zvyšuje o 350 Kč + 1,3 % ze stávající procentní výměry důchodce. Zkusme si tedy uvést příklad. Pokud má penzista nyní měsíční starobní penzi ve výši 15 500 Kč, v roce 2022 bude pobírat 16 306 Kč. Z toho základní výměru ve výši 3900 Kč a zbytek v procentní části. Valorizací si tedy přilepší o 806 Kč měsíčně.

Přilepší si i pracující důchodci

Mnoho důchodců při pobírání penzi ještě pracují coby zaměstnanci nebo OSVČ či dokonce mají příjmy z nájmu nemovitostí. V roce 2022 si přilepší i tito pracující důchodci či důchodci s dalšími příjmy, a to o 3000 Kč. Důvod je jasný – zvýšení roční slevy na poplatníka z 27 840 Kč na 30 840 Kč. V daňovém přiznání tedy budou mít pracující důchodci vyšší slevu a budou tedy méně platit na dani z příjmu.

Zdroj: https://www.idnes.cz/finance/penze/duchody-valorizace-2022-zakladni-procentni-vymera-navyseni.A211025_102529_penze_sov
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.