Pravidla umístění kamer na objekt

Právo

Chcete si na dům nebo jiný objekt nainstalovat kamery, abyste tak zvýšili bezpečnost vás a vašeho majetku? Určitě je to možné. Pozor však na zákonná omezení, která vyplývají zejména z ochrany soukromí a podoby třetích osob a jejich osobních údajů. Na co vše pozor?

Jak je osobnost člověka chráněna

Ochranu osobnosti upravuje občanský zákoník, a to v § 84 an. Zachytit podobu člověk způsobem, kterým jej lze snadno ztotožnit jakožto i takové zachycení rozšiřovat můžete jen s jeho souhlasem. Jinak dojde do protiprávního zásahu do soukromí jedince. Zasáhnout mimo souhlas lze jen, je-li k tomu zákonný důvod. Mimo jiné tedy nesmíte bez souhlasu člověka nahrávat, fotit a šířit takový obraz či vyobrazení.

Výjimky ze zákazu

Nepostupujete však protiprávně, pokud výše uvedené učiníte, avšak je zde dán zákonný důvod výjimky ochrany soukromí třetí osoby. Zaznamenat podobu bez souhlasu dané osoby lze, pokud jde o výkon nebo ochranu právem chráněných zájmů jiných osob, pokud jde úřední výkon nebo v případě, že jde o veřejné vystoupení v záležitosti ve veřejném zájmu.  Posledními výjimkami jsou takzvané zpravodajské, umělecké či vědecké licence.

Povinnosti při pořízení bezpečnostních kamer

U bezpečnostních kamer i ve smyslu výše uvedeného je důležité kam ji umístíte a namíříte. Nejlešpí variantou je, že namíříte kamery výlučně na váš soukromý majetek – budovu, přístupové prostory budovy, pozemek apod. Pokud však kamera snímá i jiné domy, byty či chodník a podobně, a lze-li zde identifikovat třetí osoby, máte další zvláštní povinnosti. Zejména vyplývající z nařízení GDPR. Jako správce musíte dostát zákonnosti zpracování údajů (nahrávek apod.), kdy se poměřuje soukromí osob s ochranou majetku či zdraví, a informování subjektů. Musíte přijmout vhodná opatření k tomu, abyste informovali o tom, že jsou zde kamery.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) https://www.pravoprovsechny.cz/clanky/provozovani-kameroveho-systemu-k-ochrane-nemovitosti/, https://www.uoou.cz/ke-kameram-a-kamerovym-systemum/ds-5041/archiv=0&p1=3938

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.