Výpověď

Pravidla pro podání výpovědi

Podat výpověď. Sousloví, které zní jasně a přesně vystihuje proces odchodu ze zaměstnání. Co je již však méně jasné je to, jak správně onu výpověď podat, v jaké formě ji podat a jaké jsou další důležité povinnosti v tomto období.

Jedině písemně

Lze podat výpověď i ústně, ale pamatujte, že když máte dokumenty o tom, že jste se rozhodli zaměstnání opustit, budou se vám lépe řešit případné spory o tomto vašem aktu. Zvláště pokud máte špatné vztahy se svým nadřízeným, jedinou myslitelnou variantou podání by pro vás měla být právě písemná výpověď. Na internetu je mnoho rad, jak výpověď napsat. Naleznete tady mnoho vzorů výpovědí ze strany zaměstnance.

Jak má výpověď vypadat?

Všechny rady, které můžete na internetu či od odborníků získat, můžeme shrnout do obecného uceleného celku. Výpověď musí obsahovat:

a)      název a sídlo zaměstnavatele,

b)      oslovení,

c)      datum začátku pracovního poměru

d)     název pozice,

e)      v souladu s § 50 odst. 3 zákoníku práce dávám výpověď,

f)       pracovní poměr skončí uplynutím zákonné dvouměsíční výpovědní doby,

g)      datum a místo sepsání,

h)      podpis.

Tyto náležitosti zpracujte do souvislého textu. Pro lepší orientaci a přehlednost dodržujte odstavce. Další možností je stáhnout si předem napsaný vzor výpovědi a doplnit údaje.

Možnosti výpovědi

Rozhodovat se můžeme mezi dvěma postupy. První je klasická výpověď, kdy pracovní poměr končí uplynutím dvouměsíční výpovědní lhůty. Jde o dobrou možnost jak si při končícím zaměstnání hledat již nové místo. Zároveň je to jediná možnost, pokud váš šéf nechce přistoupit na dohodu. Zmíněná dohoda je tedy ona druhá možnost výpovědi. Oficiálně se jedná o výpověď dohodou a spočívá v tom, že se s nadřízeným dohodnete, ke kterému dni bude váš pracovní poměr ukončen. Datum musí být přijatelné pro obě strany. Jde o výhodnou variantu, pokud potřebujeme místo opustit dříve, něž po dvou měsících.

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *