Pravidla pro odchod do předčasného důchodu v roce 2022

Předčasný důchod

Pokud uvažujete o odchodu do předčasného důchodu, pak je dobré znát všechny podmínky a pravidla, která jsou s takovým odchodem spojena. My je dnes zkusíme přehledně shrnout. Pojďme na to!

Kdy lze odejít do předčasného důchodu

Do předčasného důchodu nelze přirozeně odejít kdykoli. Musí být splněny následující podmínky. Vše se odvíjí od vašeho stanoveného věku pro odchod do řádného důchodu. Je-li tento věk nižší než 63 let, pak můžete do předčasného důchodu maximálně tři roky před tímto věkem. Je-li váš věk pro odchod do řádného důchodu 63 a více let, pak můžete do předčasného důchodu maximálně pět let před tímto věkem. Vždy vám ale musí být nejméně 60 let. Pro ročníky narozené po roce 1971 je již důchodový věk pro všechny stejný, a sice 65 let, přičemž roli nehraje ani počet vychovaných dětí.

Druhá podmínka – doba pojištění

Jako u starobní penze, ani u předčasného důchodu nestačí jen dosáhnout důchodového věku (či věku potřebného pro odchod do předčasného důchodu). Musíte být ještě pojištění po zákonem stanovenou dobu. Za zaměstnance odvádí platby na důchodové pojištění, které jsou součástí sociálního pojištění, zaměstnavatel. OSVČ si musí platit sociální pojištění sami. Proto, abyste mohli odejít do penze, předčasné či řádné, je potřeba účast na tomto systému po dobu 30 let bez náhradních dob, nebo 35 s náhradními dobami. Mezi náhradní doby patří například péče o dítě do čtyř let věku, péče o blízkého závislého na péči, pobírání invalidního důchodu III. stupně, evidence na úřadu práce (po kterou náležela podpora v nezaměstnanosti) či studium střední, vyšší odborné či vysoké školy do 2010 a další.

Výše a krácení penze

Při odchodu do předčasného důchodu je vám výše penze krácena. Tuto nižší penzi budete dostávat i po dosažení podmínek a věku pro odchod do řádného důchodu. Vaše procentní výměra (dle vašich dosavadních výdělků, pro penze v roce 2022 jde o výdělky v době od 1986 do 2021) se sníží o každých i započatých 90 dní, které zbývají do doby nároku na řádný důchod o:

  • 0,9 % za prvních 360 kalendářních dní,
  • 1,2 % od 361. do 720. dne,
  • 1,5 % od 721. dne.

Základní výměra (druhá složka penze, pro všechny stejná) se pak nekrátí. Pro rok 2022 dělá 3900 Kč měsíčně.

Zdroj: https://www.penize.cz/starobni-duchod/430204-predcasny-duchod-2022-kdy-muzu-jit-a-komu-se-vyplati, https://www.kurzy.cz/kalkulacka/predcasny-duchod-2022/, https://www.duchodspravne.cz/predcasny-duchod/, https://www.mesec.cz/kalkulacky/odchod-do-duchodu/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.